Ectrims 2019


Nova studien – studera effekten av förlängt doseringsintervall med Tysabri (natalizumab)

Biogen har initierat en studie som heter NOVA för att studera effekten av förlängt doseringsintervall av Tysabri® (natalizumab).

Se film
Intervju med doktor John Foley från Salt Lake City om förlängt doseringsintervall med Tysabri®

Intervju med doktor John Foley från Salt Lake City om förlängt doseringsintervall med Tysabri®. Han ger också en kort introduktion om vad TOUCH registret är.

Se film
Ellen Iacobaeus om Swedish Corner I

Ellen Iacobaeus återger vad som diskuterades på det första Swedish Corner-mötet under ECTRIMS 2019.

Se film
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

 I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Charlotte Dahle & Magnhild Sandberg om Swedish Corner II


Charlotte Dahle och Magnhild Sandberg återger vad som diskuterades...
Publicerad: 2019-10-04

Se film
MS-behandling och vaccinering

Publicerad: 2019-10-03

Se film
Melinda Magyari - Long-term outcome i unikt MS-register


I den här filmen berättar hon också om vad det är som gör det danska MS-registret så unikt.
Publicerad: 2019-09-30

Se film

Biogen-01110 november 2020
Senast uppdaterad: 2021-01-11