NEUROFILAMENT LIGHT LEVELS ASSOCIATION WITH COGNITION IMPAIRMENT AND COURSE OF MS IN THE ERA OF DISEASE MODIFICATION


Biogen-23915


Talare: Ali Manoucheherinia
Längd:
 05:51

Biogen-23915
 

Du borde också se

Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Ny studie (Sumowski JF et al. 2018) uppmärksammar brister i dagens syn på kognitiv dysfunktion vid MS och föreslår riktningen för förbättrade behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer


Senast uppdaterad: 2020-09-07