Italian Tysabri (natalizumab) fetal and maternity registry


Biogen-23318


Talare: Emilio Portaccio
Längd: 03:27

Biogen-23318

Du borde också se

Online-verktyg räknar ut sannolikheten för PML

Nu kan du som neurolog, med hjälp av ett online-verktyg, räkna ut den estimerade sannolikheten för patienter med Tysabri (natalizumab) att utveckla PML. 

Läs mer

Senast uppdaterad: 2020-09-07