Intervju med doktor John Foley från Salt Lake City om förlängt doseringsintervall med Tysabri®


Biogen-23315


Doktor John Foley arbetar som neurolog på Rocky Mountains MS klinik i Salt Lake City och deltog på ECTRIMS kongressen i Stockholm 2019. Där hade Biogen Sverige möjlighet att träffa honom för en kort intervju om en av de posters han är författare till, som berör förlängt doseringsintervall med Tysabri® (natalizumab).

Här berättar han om de analyser som gjorts för att korrigera för eventuell bias mellan de olika grupper (EID och SID*) när det kommer till JCV-index nivåer. Han ger också en kort introduktion om vad TOUCH registret är. Ett register där alla amerikanska patienter som står på Tysabri registreras och som idag inkluderar över 90,000 Tysabri-behandlade patienter.

*EID = Extended Interval Dosing och SID= Standard Interval Dosing

Text: Sofia Forslund
Bild: Från filmen
Biogen-57221

Du borde också se

Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan


 I den här filmen berättar han om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film

Senast uppdaterad: 2020-09-07