José Manuel Garcia Domingez – Treatment decisions in MS


Biogen-27110


Talare: José Manuel Garcia Domingez, Neurologist, MS Unit. Hospital, General Universitario Greogorio Marañón, Madrid
Längd: 06:12

Biogen-27110

Du borde också se

Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan


 I den här filmen berättar han om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film

Senast uppdaterad: 2020-09-07