Melinda Magyari - Long-term outcome i unikt MS-registerUnikt MS-register i Danmark

Melinda Magyari, chef över det danska MS-registret, berättar om hur registret kunnat användas för att jämföra behandlingar och för att utreda olika aspekter på outcome, något de även presenterade på ECTRIMS 2019. I den här filmen berättar hon också om vad det är som gör det danska MS-registret så unikt.

Talare: Melinda Magyari, chef danska MS-registret
Längd: 04:34

Biogen-25443 september 2019
Senast uppdaterad: 2020-12-22

Du borde också se

Charlotte Dahle & Magnhild Sandberg om Swedish Corner II


Charlotte Dahle och Magnhild Sandberg återger vad som diskuterades...
Publicerad: 2019-10-04

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

 I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Ellen Iacobaeus om Swedish Corner I

Ellen Iacobaeus återger vad som diskuterades på det första Swedish Corner-mötet under ECTRIMS 2019.

Se film