Patrick Vermersch - Treatment decisions in MS


Biogen-23313


Talare: Patrick Vermersch, Professor
Längd: 07:44

Biogen-23313

 

Du borde också se

Utbildning i EDSS vid MS

Nu finns en utbildning tillgänglig för dig som vill öka dina kunskaper om EDSS-skattning hos patienter med MS. 

Läs mer
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2020-09-07