Nova studien – studera effekten av förlängt doseringsintervall med Tysabri (natalizumab)


Biogen-42525


Biogen har initierat en studie som heter NOVA för att studera effekten av förlängt doseringsintervall av Tysabri® (natalizumab). I denna film berättar Biogens globala medicinska chef för natalizumab  Pei-Ran Ho om NOVA studien. Under 2019, publicerades data från den amerikanska TOUCH databasen där man visade att ett förlängt doseringsintervall med Tysabri®, till var sjätte vecka minskar sannolikheten för PML. Majoriteten av de patienterna i TOUCH analysen hade fått standard dosering i minst 1 år innan man övergick till förlängt doseringsintervall. TOUCH dataanalysen inkluderar inte effektdata varvid Biogen initierade NOVA studien där syftet är att studera effekten av förlängt doseringsintervall (var 6:e vecka) med standarddoseringsintervall (var 4:e vecka).

Den godkända dosen för Tysabri® är 300 mg infusion doserat som infusion var fjärde vecka. 

Text: Sofia Forslund
Bild: Från filmen
Biogen-57217

Du borde också se

Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan


 I den här filmen berättar han om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film

Senast uppdaterad: 2020-09-07