Imaging and Measuring Remyelination in MS


Biogen-24141


Talare: Shibeshih Belachew, Senior Director, Head of Early MS Clinical Development., Biogen
Längd: 04:33

Biogen-24141

Du borde också se

Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan


 I den här filmen berättar han om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2020-09-07