Highlights ECTRIMS 2020 med docent Charlotte Dahle


Biogen-74428


ECTRIMS 2020 har i år kunnat intas från soffan hemma medan vi kunnat ta emot patienter på förmiddagarna och föreläsarna har kunnat föreläsa från sina hem säger Charlotte Dahle. I denna film delar Charlotte Dahle med sig av flera highlights från årets virtuella kongress.


Charlotte Dahle delar med sig av sina reflektioner från välkomstföreläsningen om MS patienternas situation innan MS diagnos. Föreläsningen var mycket intressant uppger Charlotte Dahle som säger att det gav en annan bild av MS sjukdomen och man undrar ju egentligen när sjukdomen egentligen börjar.

Vidare berättar Charlotte Dahle om ett intressant avsnitt om biomarkörer och en föreläsning av Chris Hemmons om olika MR-fenotyper som delades in utifrån graden av inflammation och atrofi och resulterade i 4 olika MR-fenotyper. Över 1000 patienter inkluderades och kategoriserades utifrån dessa 4 grupper, varav 150 patienter följdes sedan över 5 år för att se hur de förändrades över tid. Micro RNA kopplades också till de olika fenotyperna och det var spännande.

Charlotte berättar även om en Italiensk studie om TAU som är en skademarkör man kan mäta i likvor och oftast är kopplat till kortikal skada. Deras studie visade att TAU kan vara en prediktor för högre lesion load och early disability och att Tau kan vara en prognostisk markör.

Text: Sofia Forslund
Bild: Från filmen
Biogen-75666

Du borde också se

Ectrims 2020 - MS och åldrande

Jan Lycke, professor från MS Centrum, Sahlgrenska berättar i denna virtuellt inspelade intervju om MS och åldrande från ECTRIMS 2020.

Se film
Ectrims 2020 - NMOSD och MOG-associerade sjukdomar

Doktor Jan Lycke berättar om Ectrims 2020 och NMOSD och MOG-associerade sjukdomar

Se film
CSF NfL och klinisk praxis

Doktor Igal Rosenstein presenterade en poster på ECTRIMS/ACTRIMS 2020 där han studerat neurofilament light i CSF som en biomarkör för MS i klinisk praxis.

Se film
The MS Prodrome – Paty Lecture ECTRIMS 2020

Från ECTRIMS/ACTRIMS  2020 där Jan Hillert, professor vid Karolinska institutet medverkade och tog del av kongressen och berättar här om flera intressanta föreläsningar bla den intressanta välkomstföreläsningen (Paty Lecture).

Se film
Ectrims 2020 - Rökning och dess samband med pNfL nivåer hos personer med MS

Ali Manouchehrinia, forskare på KI, berättar från Ectrims 2020 om rökning och dess samband med pNfL nivåer hos personer med MS

Se film
Ectrims 2020 - Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS

Film från Ectrims 2020 med Lenka Nováková, Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS-Ectrims 2020

Se film
Ectrims 2020 - Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Jan Hillert berättar efter deltagande på Ectrims 2020 om Internationella MS register och Covid-18 samarbeten

Se film

Senast uppdaterad: 2020-10-12