The MS Prodrome – Paty Lecture ECTRIMS 2020


Biogen-74425


Kongressen ECTRIMS/ACTRIMS gick för första gången av stapeln virtuellt i och med det rådande samhällsläget med Covid-19. Jan Hillert, professor vid Karolinska institutet medverkade och tog del av kongressen och berättar här om framför allt den intressanta välkomstföreläsningen (Paty Lecture).

Helen Tremlett som är en framgångsrik MS epidemiolog från Vancouver höll i välkomstföreläsningen. Detta i och med att hon bidragit mycket kring vad vi kan om MS och framförallt riskerna och vad som kan påverka sjukdomsförloppet. 

Tremlett presenterade ett projekt som hon arbetat med under flera år om prodromal-fasen. Det har visat sig att cirka fem år innan MS diagnos så ser man att MS-patienterna söker mer vård än andra. De upplever fler psykiatriska bekymmer och mer dermatologiska besvär. Det kan inte förklaras av MS symtom, då det är innan de första symtomen rapporterats. I föreläsningen säger Tremlett att det är konsistent data och hon lutar sig även på tidigare rapporter. Det kopplar också till data som presenterades på kongressen av Leszek Stawiarz om att den kortikala atrofin vid MS måste börja flera år innan MS debut och eventuellt kanske redan vid puberteten.

Se filmen här och hör Jan Hillerts reflexioner.

Text: Sofia Forslund
Bild: Från filmen
Biogen-75726

Du borde också se

Ectrims 2020 - MS och åldrande

Jan Lycke, professor från MS Centrum, Sahlgrenska berättar i denna virtuellt inspelade intervju om MS och åldrande från ECTRIMS 2020.

Se film
Ectrims 2020 - NMOSD och MOG-associerade sjukdomar

Doktor Jan Lycke berättar om Ectrims 2020 och NMOSD och MOG-associerade sjukdomar

Se film
Highlights ECTRIMS 2020 med docent Charlotte Dahle

Docent Charlotte Dahle delar med sig av sina reflektioner från Ectrims 2020

Se film
CSF NfL och klinisk praxis

Doktor Igal Rosenstein presenterade en poster på ECTRIMS/ACTRIMS 2020 där han studerat neurofilament light i CSF som en biomarkör för MS i klinisk praxis.

Se film
Ectrims 2020 - Rökning och dess samband med pNfL nivåer hos personer med MS

Ali Manouchehrinia, forskare på KI, berättar från Ectrims 2020 om rökning och dess samband med pNfL nivåer hos personer med MS

Se film
Ectrims 2020 - Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS

Film från Ectrims 2020 med Lenka Nováková, Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS-Ectrims 2020

Se film
Ectrims 2020 - Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Jan Hillert berättar efter deltagande på Ectrims 2020 om Internationella MS register och Covid-18 samarbeten

Se film

Senast uppdaterad: 2020-10-12