McDonaldkriterierna i klinisk vardag


Biogen-40425


År 2017 kom den senaste revisionen av McDonaldkriterierna. Intentionen var att förenkla kriterierna jämfört med den tidigare upplagan från 2010, men också att möjliggöra tidigare diagnos av MS samt att minska feldiagnostisering.

I den här korta animerade filmen ges bland annat ett antal exempel för hur de senaste kriterierna kan implementeras i klinisk vardag.

Talare: Animerad film
Tid: 03:25

Biogen-42055

Du kanske även är intresserad av

Att bedöma sannolikhet för PML vid Tysabri-behandling

Här har vi samlat information om nytta/risk för att kunna göra en korrekt bedömning, involvera patienten och att kunna ta ett välgrundat beslut om behandling av MS.

Läs mer
Treatment decisions in MS

Professor Patrick Vermersch från Frankrike och neurologen José Manuel Garcia Domingez från Spanien resonerar kring behandlingsbeslut vid MS. Det handlar om olika kriterier som måste vägas in i en komplex bild.

Läs mer
Pilotstudie med rituximab

Läkemedelsverket kan inte avgöra om nyttan överstiger riskerna vid användning av rituximab vid MS. Enligt Läkemedelsverket råder osäkerhet kring vilken dos/dosregim som bör rekommenderas samt effektstorlek för vald dos. 

Läs mer

Senast uppdaterad: 2020-10-15