Animerad film om Plegridy (peginterferon beta-1a)


Längd: 02:42
Bild: Från filmen

Biogen-55020

 

Du kanske också är intresserad av

Plegridy Pen

Publicerad: 2019-11-12

Se film
Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer


PLEGRIDY® Rx F (peginterferon beta-1a) L03AB13 SPC 09/2019
Indikation
: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS.
Dosering: Den rekommenderade dosen för behandling är 125 µg (0,5 ml lösning) injicerat subkutant varannan vecka.
Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Plegridy kan användas under amning.
Biverkningar: De vanligaste biverkningarna är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom.
Förpackningar: Lösning i förfylld injektionspenna. Startpack (63 µg / 94 µg) och underhållsdos 125 µg.
För mer information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-11571 Februari 2020

Senast uppdaterad: 2020-10-08