Jan Lycke - Riskreduktion för PML med Tysabri i Sverige


ALL-SWE-0749


Professor Jan Lycke om varför incidensen av PML-fall med Tysabri® (natalizumab) ligger lägre i Sverige jämfört med den globala incidensen.

Talare: Jan Lycke, professor
Längd:
 5:34

Biogen-02085

 

Senast uppdaterad: 2020-09-07