Läkemedel

Biogen forskar och utvecklar läkemedel inom flera allvarliga tillstånd och inom områden där det finns få eller inga behandlingsalternativ. Vi strävar ständigt efter att ge patienter fler behandlingsalternativ för förbättrad vård och möjlighet till individuell behandling. Inom MS erbjuder Biogen flera bromsläkemedel och även symtomatisk behandling som du kan ta del av nedan. 

 

Tecfidera® (dimetylfumarat)

Sveriges mest förskrivna MS-läkemedel för RRMS.

Läs mer
Tysabri® (natalizumab)

TYSABRI®  (natalizumab) är en humaniserad monoklonal antikropp.

Läs mer
Plegridy® (peginterferon beta-1a)

För behandling av skovvis fortlöpande multipel skleros.

Läs mer
Fampyra® (fampridin)

Fampyra förbättrar gångförmågan...

Läs mer

 

Biogen-22199 juni 2021
Senast uppdaterad: 2021-06-04