Läkemedel


Vi utvecklar läkemedel för allvarliga medicinska tillstånd med få eller inga behandlingsalternativ. Vi strävar ständigt efter att ge patienter bättre behandlingsresultat och förbättra deras standardvård. Nedan kan du läsa om våra olika läkemedel och dess inverkan.

 

Tecfidera® (dimetylfumarat)

Sveriges mest förskrivna MS-läkemedel för RRMS.

Läs mer
Tysabri® (natalizumab)

TYSABRI®  (natalizumab) är en humaniserad monoklonal antikropp.

Läs mer
Plegridy® (peginterferon beta-1a)

För behandling av skovvis fortlöpande multipel skleros.

Läs mer
Fampyra® (fampridin)

Fampyra förbättrar gångförmågan...

Läs mer

 

Biogen-22199 augusti 2019
Senast uppdaterad: 2021-01-11