Avonex® (interferon beta-1a)


Indikation

Behandling med Avonex® (interferon beta-1a)

Patientgrupp
Avonex är indicerat för behandling av:
Patienter som diagnostiserats med multipel skleros (MS), fortlöpande i skov. I kliniska prövningar karakteriserades detta av två eller flera akuta exacerbationer (skov) under föregående treårsperiod utan tecken på kontinuerlig progression mellan skoven; Avonex fördröjer utvecklingen av funktionsnedsättning och minskar frekvensen av skov.

Patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortikosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienterna bedöms uppvisa hög risk för att utveckla kliniskt definitiv MS.

Verkningsmekanism

Den aktiva substansen hos Avonex.

Läs mer
Effekt

Effekten av Avonex vid behandling.

Läs mer
Biverkningsprofil

Patienter kan utveckla antikroppar mot Avonex.

Läs mer
Praktiska råd

Vid administrering av Avonex Pen.

Läs mer
Frågor & svar

Vad är Avonex® (interferon beta-1a)?

Läs mer

Referenser:
Avonex produktresumé www.fass.se
Jacobs et al. MSCRG (The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group) ; Intramuscular interferonbeta-1a for disease progression in relapsing multiple sclerosis. Ann Neurol. 1996;39:285-294.

 

Avonex® Rx F (interferon beta-1a) L03AB07 SPC 09/2019
Indikation
: För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Avonex är också indicerat för behandling av patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortiokosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienten bedöms uppvisa hög risk för att utveckla skovvis förlöpande MS. Dosering vuxna: Den rekommenderade dosen för behandling av skovvis förlöpande MS är 30 mikrogram (0,5 ml lösning) injicerat intramuskulärt (i.m) en gång per vecka. Graviditet: Användning av Avonex kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat. Amning: Avonex kan användas under amning. Förpackningar: Injektionsvätska, lösning, 30 mikrogram 4x0,5 ml förfylld injektionspenna.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se
Biogen-13045 Oktober 2019

Biogen-05494 januari 2021
Senast uppdaterad: 2021-02-01