Tecfidera® (dimetylfumarat)


Indikation

Tecfidera är indicerat för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande MS.
 

Verkningsmekanism

Verkningsmekanism för Tecfidera är inte fullständigt klarlagd.

Läs mer
Effekt

Effekt och säkerhet vid behandling av Tecfidera.

Läs mer
Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna hos patienter.

Läs mer
Praktiska råd

Administrering av Tecfidera.

Läs mer
Frågor och svar

Vad är Tecfidera?

Läs mer


TECFIDERA®, (dimetylfumarat), Rx F, L04AX07, Enterokapsel 120/240mg, SPC 01/2020.
Indikation
: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Varningar & försiktighet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Sällsynta fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har förekommit. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se
Biogen-19321 Januari 2020

Biogen-05780
Senast uppdaterad: 2020-10-08