Aktuella diagnoskriterier vid MSDiagnostisering av MS sker i enlighet med de så kallade McDonald-kriterierna1. De introducerades ursprungligen 2001 och har reviderats flera gånger, nu senast 2017. Den stora förändringen efter senaste revisionen är att man i ännu större utsträckning än tidigare baserar diagnosen på MR-undersökningen och att man numera kan ställa diagnos redan efter första skovet.

De uppdaterade kriterierna inkluderar även närvaron av oligoklonala band i cerebrospinalvätskan hos patienter med ett första symptom som ett alternativ till att vänta på ytterligare symtom eller lesioner.

En grundläggande princip enligt McDonald-kriterierna är att man ska kunna påvisa att sjukdomen haft spridning i både tid och rum, det vill säga att inflammation ska kunna påvisas vid minst två olika tillfällen på minst två olika ställen i centrala nervsystemet.

Enligt McDonald-kriterierna kan man ställa MS-diagnosen med utgångspunkt från hur många kliniska skov som inträffat uppdelat på fem kategorier:

 • Minst 2 kliniska skov med objektiva kliniska bevis för minst 2 lesioner.
 • Minst 2 kliniska skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion och en klinisk historia som tyder på tidigare lesion.
 • Minst 2 kliniska skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion och med spridning i rum visat genom nytt kliniskt skov talande för ny lokal eller med MR.
 • 1 kliniskt isolerat skov med objektiva kliniska bevis för minst 2 lesioner och med spridning i tid, visat genom ett nytt skov eller med MR eller likvor-specifika oligoklonala band.
 • 1 kliniskt isolerat skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion och med spridning i rum visat genom ett nytt skov talande för ny lokal eller enligt MR och med spridning i tid med MR eller likvor-specifika oligoklonala band.

   

Spridning i rum

Spridning i rum kräver minst 1 T2-hyperintensiv lesion med karakteristiska för MS, symptomatisk eller asymtomatisk, i minst 2 av följande MS-typiska lokaler:

1) Periventrikulärt (minst 1 lesion, om inte patienten är över 50 år, då det rekommenderas att söka fler än 1 lesion).
2) Kortikalt eller juxtakortikalt (minst 1 lesion).
3) Infratentoriellt (minst 1 lesion).
4) Spinalt (minst 1 lesion).

Spridning i tid

Spridning i tid kan fastställas på ett av två sätt:

1) En ny T2-hyperintensiv eller kontrastladdad lesion jämfört med tidigare baslinjeundersökning (oberoende av tidpunkt).
2) Samtidig närvaro av en kontrastladdande och en icke-kontrastladdande lesion.

Diagnos av primär progressiv multipel skleros (PPMS):

Minst 1 års sjukdomsprogress som kan bestämmas antingen prospektivt eller retrospektivt

med två av följande:

 • Bevis för spridning i rum genom minst 1 T2-lesion med karakteristiska för MS i ett eller flera av följande områden: periventrikulärt, kortikalt/juxtakortikalt eller infratentoriellt.
 • Bevis för spridning i rum genom minst 2 T2-lesioner spinalt.
 • Närvaro av likvor-specifika oligoklonala band.

I enlighet med de senaste McDonald-kriterierna kan alltså MS-diagnosen baseras på MR och ryggmärgsvätskeprov redan i samband med det första skovet eller på uppföljande MR-undersökningar. Det innebär att tiden från sjukdomsutbrott till insättning av sjukdomsmodifierande behandling kan förkortas. På så sätt kommer fler patienter att kunna inleda sin behandling tidigare i sjukdomsförloppet.
 

 

Klinisk presentation

Ytterligare data som krävs för MS-diagnos

För en individ med skovdebut
 

Minst 2 kliniska skov med objektiva
kliniska bevis för minst 2 lesioner

Inga

Minst 2 kliniska skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion och med en klinisk historia som tyder på tidigare lesion

Inga

Minst 2 kliniska skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion

Spridning i rum visat genom ett nytt kliniskt skov talande för ny lokal eller med MR

1 kliniskt isolerat skov med objektiva kliniska bevis för minst 2 lesioner

Spridning i tid, visat genom ett nytt kliniskt skov eller med MR eller likvor-specifika oligoklonala band

1 kliniskt isolerat skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion

Spridning i rum visat genom ett nytt kliniskt skov talande för ny lokal eller med MR och med spridning i tid, visat med MR eller likvor-specifika oligoklonala band

För en individ med successiv försämring, talande för PPMS
 

Minst 1 års sjukdomsprogress som kan bestämmas antingen prospektivt eller retrospektivt

Minst två av följande:
 • Spridning i rum visat genom minst 1 T2-lesion med karakteristiska för MS i ett eller flera av följande områden: periventrikulärt, kortikalt/juxtakortikalt eller infratentoriellt.
 • Spridning i rum genom minst 2 T2-lesioner spinalt.
 • Närvaro av likvor-specifika oligoklonala band.

1. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018;17:162-73.

Text: Christian Thorup
Bild: iStock
Biogen-23716


Läs mer

Utbildning i EDSS vid MS

Nu finns en utbildning tillgänglig för dig som vill öka dina kunskaper om EDSS-skattning hos patienter med MS. 

Läs mer
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer

Biogen-23716
Senast uppdaterad: 2020-09-07