Att bedöma sannolikhet för PML vid Tysabri-behandling

Sannolikheten för en JVC-negativ MS-patient att få PML är en på 10 000 eller att 9 999 inte får PML vid behandling med Tysabri® (natalizumab). Det är exempel på hur man kan se på sannolikhet.
 

Hur vi tar beslut påverkas av den information som ligger till grund för beslutet och hur positiva och negativa konsekvenser beskrivs i informationen. Det menar Annika Wallin, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Hon menar vidare att vi har en tendens att välja det säkra alternativet när utfall är något positivt medan vi är mer riskbenägna när outcome handlar om en förlust. I den här filmen berättar Annika Wallin om olika faktorer som påverkar våra beslut.
 

Så tolkas statistiken

Nytta kontra risk för läkemedel förklaras ofta med statistisk information. Det är därför viktigt hur den statistiska information förmedlas, så att patienter och vårdpersonal kan tillgodogöra sig informationen. Annika Wallin berättar hur vi presenterar data och statistik för bästa förståelse för både patienter och vårdpersonal. Hon menar att det till exempel är skillnad på att säga 3 av 100 mot att säga 3 procent. Om exempelvis en viss biverkning inträffar hos 3 av 100 personer är det ofta mer begripligt än om man säger att biverkningen inträffar hos 3 procent.
 

Sannolikhet och MS

Den här filmen handlar om att bedöma sannolikheter och om att sätta sannolikheter i perspektiv. Bara att leva är att ständigt bedöma risker i relation till fördelar. Med behandling minskar sannolikheten för MS-relaterade symtom men samtidigt finns en risk för behandlingsrelaterade biverkningar. Här kommer nytta/risk-värderingen in i bilden, baserat på en bedömning av sannolikheter.  Här kan du se filmen >>
 

Tysabri och sannolikhet

Ytterligare ett material som har tagits fram är den här filmen där man ser på sannolikhet för PML kopplat till Tysabri. Biogen har tagit fram olika strategier och verktyg för att hjälpa neurologer att bedöma sannolikheten för PML. Sannolikheten att utveckla PML påverkas av olika faktorer som patientens nivåer av anti-JCV-antikroppar, behandlingsduration och tidigare behandling med immunsuppressiva läkemedel. Att sannolikheten för att en JCV-negativ MS-patient utvecklar PML är en på 10 000 eller att 9 999 personer av 10 000 inte får PML vid behandling med Tysabri, är exempel på olika sätt att se på sannolikhet.
 

Hjälpa patienterna att fatta beslut

Patientens förståelse för och kunskap om sin sjukdom är extra viktig vid en komplex och kronisk sjukdom som MS. Patienter som nyligen har diagnostiserats med MS behöver involveras i beslut som kan vara avgörande för deras livssituation under kommande år. Nya effektiva behandlingar kan hindra progressionen av sjukdomen och öka livskvaliteten. Men alla behandlingsalternativ har en baksida med potentiella biverkningar av varierande svårighetsgrad. Det är viktigt att läkaren och sjuksköterskan involverar patienten i behandlingsbeslutet och ställningstagandet när klinisk nytta vägs mot sannolikhet för biverkningar.

Läs mer >>
 

Verktyg för bedömning av risken att utveckla PML

Nu finns ett enkelt online-verktyg för att bedöma den estimerade sannolikheten för patienter som står på Tysabri® (natalizumab) att utveckla PML.

Verktyget visualiserar den estimerade sannolikheten för PML. Man kan också på hemsidan ta del av vad sannolikheten är att inte utveckla PML. Detta är viktigt att belysa enligt docent Annika Wallin. Hon menar att för att man ska kunna ta ett välgrundat beslut inför behandling behöver man ta del av både fördelar och nackdelar med en behandling, så att informationen blir så neutral som möjligt.

Till PML-verktyg >>


PML = Progressiv multifokal leukoencefalopati
Text: Louise Candert
Bild: TTV
Biogen-39561

 

Biogen-16444


 

Biogen-16433


Biogen-08852


Biogen-33021


Läs mer

Plus

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till Biogens nyhetsbrev och ta del av intressanta nyheter och information inom MS-området och Biogen.

Anmäl dig här

Hämta material

Materialet kan beställas som trycksak eller laddas ner som pdf. För vårdgivare är allt material kostnadsfritt.

Beställ här
Utbildning

Biogen arrangerar en rad olika utbildningar för dig som arbetar med MS. Här kan du läsa mer om utbildningarna.

Läs mer

Biogen-39561
Senast uppdaterad: 2020-09-07