B-cellsterapi vid MS – reflektioner från ECTRIMSTidigt på morgonen på ECTRIMS första dag, den 11 september 2019, ägde Educational Session 3 rum. Den handlade om B-cellsterapi vid MS med titeln: B cell therapy of MS –pathology, immunology, clinical effects. Här följer en kort summering.

Professor Christine Stadelmann från Göttingen i Tyskland inledde denna utbildningssession med att prata generellt om B-celler i centrala nervsystemet vid MS. Summerat sade hon att B-celler finns i aktiva demyeliniserade lesion, men i mycket lägre omfattning jämfört med T celler. Hon påpekade också att meningealt finns B-celler och plasmaceller närvarande redan tidigt i sjukdomsförloppet och att B-cellerna profilerar i meningerna (hjärnhinnorna) i ”follikelliknade” strukturer.

B-celler är mångfacetterade immunceller som påverkar både det adaptiva (specifika) och innata (medfödda) immunförsvaret. Stadelmann menade att framtiden kommer ge större insikt i B-cellernas funktion i MS.

Är B-celler allt som räknas?

Det frågade sig professor David Baker från London när han tog vid med nästa föreläsning.

Sammanfattningsvis sade han att man nu börjar inse att B-celler har en större betydelse vid MS än vad man tidigare trott. Även om många misstänkta autoimmuna sjukdomar tros vara T-cellsmedierade, indikerar svaret på behandling att när B-cellerna konsekvent utarmas, hämmas sjukdomsaktiviteten. Vid MS tycks det vara så att hämmad sjukdomsaktivitet är kopplat till långsiktig reduktion av minnes-B-celler1.  De läkemedel som används idag påverkar B-cellerna i någon utsträckning, menade Baker, och att påverka minnes B-celler är viktigt för effektiviteten av behandling av MS.

Professor Baker menade även att minnes B-celler kan vara en viktig patologisk mediator vid aktiv skovvis MS. T- och B-celler samverkar och bidrar till inflammationsprocessen vid MS och B-cellsbehandling har en långvarig effekt. Professor Baker påpekade att repopularisering av omogna B-celler i frånvaro av aktiva CD4 och CD8 T-celler kan orsaka autoimmunitet.   Behandlingar som påverkar minnes B-celler både perifert och centralt kan därmed vara av stor nytta vid MS.

Gällande progressiv MS öppnade Baker upp möjligheten för kombinationsterapier, det vill säga att man börjar med en kortvarig immunbehandling som grund och sedan adderar ytterligare behandling som har en annan verkningsmekanism. Hans motto är att behandla tidigt och effektivt.

Så på frågan om B-celler är det enda som räknas, svarade professor Baker att B-celler är viktiga aktörer vid MS, men de är inte de enda av betydelse.
 


Text: Linnea Asp/Marie Allard och Louise Candert
Foto: iStock

Biogen-28196 oktober 2019
Senast uppdaterad: 2020-12-22

 

Du kanske också är intresserad av:

Inspelning webinar 1 september 2020: Infektioner och vaccinationer vid MS - Covid-19 infektionen och MS

Med dr, ÖL Johanna Sjöwall från Infektionskliniken och Docent Charlotte Dahle.

Se film
Vad kan vi lära oss från data i MS-registret om COVID-19 och MS?

MS-registret har en särskild modul för COVID-19. Professor, och överläkare i neurologi, Jan Hillert, presenterar vad vi vet idag om de patienter som haft Covid-19 i Sverige.

Se film
Kunskapsläge covid-19 och vaccin

Docent och överläkare Soo Aleman ger en uppdatering kring de olika vacciner som är aktuella för vaccinering mot covid-19. Soo beskriver de olikheter som finns mellan olika vacciner.

Se film
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

I det här avsnittet av BiogenTalks diskuterar vi MS-vård under COVID-19-pandemin med fokus på immunologi och vaccinationer med Professor Carlo Tornatore (Department of Neurology, Georgetown University Medical Center, USA) och Dr. Wallace Brownlee (UCL Institute of Neurology, UK).

Lyssna nu
Pilotstudie med rituximab

Läkemedelsverket kan inte avgöra om nyttan överstiger riskerna vid användning av rituximab vid MS. Enligt Läkemedelsverket råder osäkerhet kring vilken dos/dosregim som bör rekommenderas samt effektstorlek för vald dos. 

Läs mer
Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer
Biogen poddar om off label-användning av läkemedel

I det här podd-avsnittet diskuteras skillnaden mellan medicinsk och systematisk off label, om vad som är patientsäkert, vems ansvaret är och om Biogens ståndpunkt i frågan.

Läs mer
Viktigt att rapportera biverkningar!

I den här artikeln berättar professor Jan Hilbert om betydelsen av att sätta in tidig behandling mot patienter som har blivit diagnostiserade med multipelskleros, MS. Att hitta patienter som drabbats av sjukdomen MS tidigt för att sedan börja med bromsmediciner är nämligen av stor vikt för sjukdomsförloppet.

Läs mer
Så påverkar våra behandlingar immunsystemet – reflektioner från ECTRIMS

Educational Session 15 under ECTRIMS 2019 handlade om hur MS-behandlingar påverkar immunsystemet. Här följer en kort summering.

Läs mer
Sekvensering vid MS-behandling

Biogen har summerat artikel i Journal of Neurology om sekvensering vid behandling av skovvist förlöpande MS (RMS) i en enkel infografic.

Läs mer
Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling

Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med rekommendationer gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2.
Författarna till rekommendationerna Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall ger här sin syn på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv

Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  diskuterade resonemanget bakom Svenska MS-sällskapets rekommendationer under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
MS, COVID-19 och vaccination

I denna film tar doktor Enrique Alvarez (MD och PhD vid Rocky Mountains Multiple Sclerosis center i Colorado, USA) med oss på en föreläsning om MS, COVID-19 och vaccinationer.

Se film
En animerad film om MS för barn


I den här korta illustrativa filmen förklaras vad MS är, vad som händer i kroppen vid MS.
Publicerad: 2020-02-17

Se film
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Charlotte Dahle & Magnhild Sandberg om Swedish Corner II


Charlotte Dahle och Magnhild Sandberg återger vad som diskuterades...
Publicerad: 2019-10-04

Se film
MS-behandling och vaccinering

Publicerad: 2019-10-03

Se film

REFERENSER:

1. Baker D et al. Brain 2018;141:2834 (se Abstract)