Gabriel Pardo: Planera alltid för nästa steg vid läkemedelsbehandling

Biogen-77350 oktober 2020

Pharmacotherapy of multiple sclerosis (MS) should always be planned in such a way that therapy may be modified if needed, whether the patient is newly diagnosed or comes to the appointment expressly for a change of medicine. Treatment should also have a tangible objective, the achievement of which should be monitored.

American research scientist Gabriel Pardo gave a presentation at the Biogen Nordic Scientific conference on the flexibility and objectives of MS treatment and on the need to see patients as individuals. The key message was: as MS is a chronic disease, you should also be able to continue treatment with drugs as the disease progresses, and the choice of drug should always be made considering the benefit-risk ratio.

“In addition to choosing the drug therapy for your patient, you also need to plan for any further lines of treatment in case the first drug is not suitable or if the course of disease changes”, Mr. Pardo said with emphasis.

He also explained that when choosing the drug, it is of primary importance to consider the patient’s personal preferences, such as lifestyle and hopes of having a family, the tolerability and safety of the medicine, and the cost and availability of treatment. On the other hand, there is much variation in the progress of MS; thus, expectations of treatment should be realistic, and any factors which may affect the prognosis should be identified.

“You need to choose between escalation strategy, that is, initiating treatment with a low-efficacy drug which may be replaced if needed, and induction strategy, that is, short-term use of a high-efficacy drug at the beginning of the disease. The challenge with induction therapy is that switching from these high-efficacy drugs to another product is often not possible; as the disease progresses, continuity of treatment cannot be guaranteed”, Pardo explained.

“The adaptive nature of the disease, persistence of symptoms and the duration of efficacy of biologic disease-modifying drugs may change. This also requires that pharmacotherapy should remain flexible and switches possible. First-line therapy with a drug which you cannot switch from to another drug is not necessarily advisable.”

 

“The best therapy is the one which best suits the individual patient and prevents disease activity”

 

As with other drugs, drugs developed for MS are associated with undesirable effects. Adverse effects arising from immunomodulatory and immunosuppressive therapies may persist for months after dose discontinuation; thus, Mr. Pardo emphasised that the benefit-risk-ratio should always be assessed individually for each patient.

“All in all, drugs developed for MS are relatively safe; serious adverse effects such as progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) are extremely rare. In general, low-efficacy drugs are somewhat better tolerated and cause a lesser degree of serious adverse effects; however, even high-efficacy drugs are not associated with a significant degree of adverse reactions. For example, the safety of natalizumab varies according to the patient’s JC virus status, and serological testing should be conducted before initiation of pharmacotherapy”, Pardo explained.

While all disease-modifying drugs are effective, not all of them work in everyone; the benefit ratio varies, and individual-level events cannot be predicted. At the same time, all disease-modifying drugs also affect the immune system; the duration of this effect depends on the product.

“The only option is to assess the benefits and risks individually for each patient. The best therapy is the one which best suits the individual patient and prevents disease activity as effectively as possible. After choosing the drug, you need to monitor the patient for clinical and radiological response and evaluate the risks for adverse effects as can be seen from the laboratory results as well as clinically.
 

Biogen-01861 oktober 2020
Senast uppdaterad: 2021-02-22

 

Referenser:
Lecture by Gabriel Pardo 10 October 2018
Commercial partner: Biogen Finland Oy. This content has been produced by the commercial partner who is responsible for editorial content.

Du kanske också är intresserad av:

Inspelning webinar 1 september 2020: Infektioner och vaccinationer vid MS - Covid-19 infektionen och MS

Med dr, ÖL Johanna Sjöwall från Infektionskliniken och Docent Charlotte Dahle.

Se film
Vad kan vi lära oss från data i MS-registret om COVID-19 och MS?

MS-registret har en särskild modul för COVID-19. Professor, och överläkare i neurologi, Jan Hillert, presenterar vad vi vet idag om de patienter som haft Covid-19 i Sverige.

Se film
Kunskapsläge covid-19 och vaccin

Docent och överläkare Soo Aleman ger en uppdatering kring de olika vacciner som är aktuella för vaccinering mot covid-19. Soo beskriver de olikheter som finns mellan olika vacciner.

Se film
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

I det här avsnittet av BiogenTalks diskuterar vi MS-vård under COVID-19-pandemin med fokus på immunologi och vaccinationer med Professor Carlo Tornatore (Department of Neurology, Georgetown University Medical Center, USA) och Dr. Wallace Brownlee (UCL Institute of Neurology, UK).

Lyssna nu
Pilotstudie med rituximab

Läkemedelsverket kan inte avgöra om nyttan överstiger riskerna vid användning av rituximab vid MS. Enligt Läkemedelsverket råder osäkerhet kring vilken dos/dosregim som bör rekommenderas samt effektstorlek för vald dos. 

Läs mer
Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer
Biogen poddar om off label-användning av läkemedel

I det här podd-avsnittet diskuteras skillnaden mellan medicinsk och systematisk off label, om vad som är patientsäkert, vems ansvaret är och om Biogens ståndpunkt i frågan.

Läs mer
Viktigt att rapportera biverkningar!

I den här artikeln berättar professor Jan Hilbert om betydelsen av att sätta in tidig behandling mot patienter som har blivit diagnostiserade med multipelskleros, MS. Att hitta patienter som drabbats av sjukdomen MS tidigt för att sedan börja med bromsmediciner är nämligen av stor vikt för sjukdomsförloppet.

Läs mer
Så påverkar våra behandlingar immunsystemet – reflektioner från ECTRIMS

Educational Session 15 under ECTRIMS 2019 handlade om hur MS-behandlingar påverkar immunsystemet. Här följer en kort summering.

Läs mer
B-cellsterapi vid MS – reflektioner från ECTRIMS

Educational Session 3 under ECTRIMS 2019 handlade om B-cellsterapi vid MS. Här följder en kort summering.

Läs mer
Sekvensering vid MS-behandling

Biogen har summerat artikel i Journal of Neurology om sekvensering vid behandling av skovvist förlöpande MS (RMS) i en enkel infografic.

Läs mer
Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling

Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med rekommendationer gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2.
Författarna till rekommendationerna Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall ger här sin syn på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv

Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  diskuterade resonemanget bakom Svenska MS-sällskapets rekommendationer under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
MS, COVID-19 och vaccination

I denna film tar doktor Enrique Alvarez (MD och PhD vid Rocky Mountains Multiple Sclerosis center i Colorado, USA) med oss på en föreläsning om MS, COVID-19 och vaccinationer.

Se film
En animerad film om MS för barn


I den här korta illustrativa filmen förklaras vad MS är, vad som händer i kroppen vid MS.
Publicerad: 2020-02-17

Se film
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Charlotte Dahle & Magnhild Sandberg om Swedish Corner II


Charlotte Dahle och Magnhild Sandberg återger vad som diskuterades...
Publicerad: 2019-10-04

Se film
MS-behandling och vaccinering

Publicerad: 2019-10-03

Se film