”Vi behöver hitta patienterna tidigare helt enkelt”

Professor Jan Hillert om långtidsstudien STOP MS i vilken man undersökte betydelsen av tidig behandling vid MS och om resultatet som ställer MS-vården inför nya utmaningar.

Jan Hillert, läkare och professor i neurologi och prefekt vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, är tillsammans med professor Tomas Olsson ansvarig forskare för långtidsstudien STOP MS, som startade den 1 januari 2001. Syfte med studien var att undersöka betydelsen av tidig behandling vid multipel skleros, MS. Under åren 2001–2007 inkluderades 639 nyinsjuknade MS-patienter från Stockholm, som följdes under 8 års tid, där datainsamlingen skedde via det svenska MS-registret.

Studien visar på att de patienter som påbörjade behandling efter 3 år efter sin MS-diagnos hade en snabbare sjukdomsprogression än de som fick behandling inom 1 år efter diagnos. Slutsatsen blev att tidig behandling signifikant reducerade funktionsnedsättning efter 8 års uppföljning.
     Artikeln kan laddas ner på: Kavaliunas A, et al. Importance of early treatment initiation in the clinical course of multiple sclerosis, Mult Scler. 2017

–        Tidig insättning av behandling hade större effekt än vad jag trott. Jag är lite förvånad över att det räckte med så få patienter som 639 för att få en statistiskt så pass övertygande skillnad, säger Jan Hillert om resultatet av studien.

 

Resultaten i klinisk vardag

När resultaten omsätts till den kliniska vardagen blir det tydligt var bristen ligger. Jan Hillert menar att eftersom MS debuterar i genomsnitt vid 32-års ålder, diagnos ställs vid 37-års ålder och att patienterna får behandling vid 38-års ålder, enligt data från MS-registret, är det tydligt att behandling sätts in försent.

–        ­Och så här förefaller det vara i hela Sverige och det ser ut som vi får stöd för det i större material som vi håller på med, säger Jan Hillert och tillägger:

–        Får man behandling så sent som vid 38-års ålder kommer behandlingen ofta inte göra så mycket nytta.

På frågan om vilka förändringar som sjukvården behöver göra, svarar Jan Hillert utan tvekan:

–        Vi måste ställa om MS-vården och hitta patienterna tidigare för att möjliggöra tidigare behandling.

Hur det här ska gå till är själva utmaningen. Hillert menar att både patients’ och doctors’ delay spelar in och att i kommande material kommer de kunna studera detta närmre. Men han anser också att sjukvården måste sätta sig och hitta ett sätt att komma till tidigare diagnos av MS.

–        Det behövs bland annat en högre medvetenhet i primärvården om att diagnos är bråttom, men det är luddiga symtom och minsann inte enkelt.

 

Tidig behandling gav resultat – oavsett läkemedel

Anmärkningsvärt är också att resultaten visar att progressionen minskar redan för den första linjens behandlingar vid tidig behandling. Jan Hillert tillägger att det inte finns något läkemedel för att effektivt bromsa den långsamma progressen som är vanligt senare i MS-förloppet, utan att man behöver bromsa sjukdomen i ett tidigt stadie. Resultaten påverkar dock inte Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer anges det som fördelaktig med kort tid både mellan debut och diagnos och mellan diagnos och behandling.

–        När patienten väl kommer till diagnos får de behandling inom 6 månader – 1 år och det måste väl anses vara OK. Problemet är tiden till diagnos och där finns inga färdiga svar hur den ska kortas. Men MS-registret visar att denna tid trots allt kortats med tiden, vilket är gynnsamt.

Ytterligare kunskap i frågan är att vänta men till dess ger resultatet av den här studien en bild av vilken skillnad tidig behandling gör för sjukdomsförloppet vid MS och vilka utmaningar MS-vården nu står inför.

–        Vi är stolta över den här studien, att vi lyckats utvärdera betydelsen av tidig insättning av behandling och att vi kunnat genomföra uppföljning under så lång tid som 8–8,5 år. En så här lång klinisk studie hade man inte kunnat genomföra. Men det hade inte gått utan MS-registret, säger Jan Hillert avslutningsvis.

 

Text: Louise Candert
Foto: Privat
 

Läs mer

Plus

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till Biogens nyhetsbrev och ta del av intressanta nyheter och information inom MS-området och Biogen.

Anmäl dig här

Hämta material

Materialet kan beställas som trycksak eller laddas ner som pdf. För vårdgivare är allt material kostnadsfritt.

Beställ här
Utbildning

Biogen arrangerar en rad olika utbildningar för dig som arbetar med MS. Här kan du läsa mer om utbildningarna.

Läs mer

ALL-SWE-0640
Senast uppdaterad: 2020-09-07