Kontraindikation för Plegridy och Avonex vid graviditet och amning tas bort


Plegridy® (peginterferon beta-1a) och Avonex® (interferon beta-1a), har båda fått positivt utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten för användning under graviditet och amning när det är kliniskt motiverat.

Den kontraindikation som tidigare funnits att påbörja behandling med interferon beta – inklusive Plegridy och Avonex – i samband med graviditet och amning tas alltså bort. Ny rekommendation är att användning av Plegridy och Avonex kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.

Den 23 september 2019 tillkännagav den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) att behandling med interferon beta under graviditet och amning kan övervägas om det är kliniskt motiverat hos kvinnor med skovvis förlöpande MS.

Data från över tusen graviditeter

Utlåtandet grundas på data från över tusen graviditeter hämtade från European Interferon Beta Pregnancy Registry samt från nationella register i Sverige och Finland. Registren skapar tillsammans världens största kohort med saftey data relaterade till kvinnor i barnafödande ålder som exponerats för interferon beta.

Data indikerar inte någon ökad risk för allvarliga medfödda defekter efter interferon beta exponering före befruktning och/eller under första trimestern.

Baserat på uppgifter från djurstudier finns det en ökad risk för spontan abort. Risken för spontan abort hos gravida kvinnor som exponeras för interferon beta kan inte adekvat utvärderas baserat på de för närvarande tillgängliga uppgifterna, men data fram till nu tyder inte på någon ökad risk.

Data visar även att utfallen från graviditeterna ligger i linje med utfallen för graviditeter i den allmänna befolkningen.

Uppdaterade rekommendationer gällande amning

Även rekommendationen rörande amning har uppdaterats. Ny rekommendation är att interferon beta kan användas under amning.

REFERENSER:

1. Plegridy SPC 09/2019

2. Avonex SPC 09/2019

Text: Louise Candert
Foto: Johnér
Biogen-28541

Läs mer

Biogen-28541
Senast uppdaterad: 2020-10-14