"MS-sköterskor borde göra EDSS"

Maskot


Neurologen Björn Hedström menar att EDSS är något som MS-sköterskorna borde kunna göra i större utsträckning. Nu finns även möjligheten för sjuksköterskor att registrera resultaten i MS-registret.
 

EDSS (Expanded Disability Status Scale) är ett väl använt och vedertaget verktyg för att mäta funktionsnedsättning vid multipel skleros, MS

På Biogens sjuksköterskemöte visar Björn Hedström hur man gör ett grundligt neurologstatus. Han går också igenom EDSS med alla ”function scores” (FS) och hur detta enkelt räknas samman i MS-registret.

Win-win när EDSS görs av sköterskorna

Hedström menar att för de sköterskor som är intresserade och vill, kan det här vara en utvecklande och rolig arbetsuppgift, som dessutom sparar tid.

–        Ju mer man kan, ju roligare blir ju jobbet, säger han.

Brister i EDSS

Hedström påpekar att det finns några brister med EDSS som man bör vara medveten om. En brist är att skalan är lite orättvis då gångförmågan är en så viktig del men inte kognition, som många gånger kan vara mycket mer handikappande.

En annan brist är dålig reproducerbarhet mellan olika undersökningar, det vill säga att olika personer som undersöker samma patient kommer fram till olika poäng. Han menar därför att är det viktigt att det är samma person som undersöker patienten varje gång.

– Och därför är det bra om det är ni sköterskor, som träffar patienterna oftare och känner dem bäst, som gör det här, säger Björn Hedström.


Om EDSS

EDSS (Expanded Disability Status Scale) används för att gradera varierande funktionsnedsättning hos patienter med MS och bygger på ett antal funktionsskalor. Systemet togs fram av den amerikanske neurologen John Kurtzke på 50-talet och omarbetades och utökades flera år senare, därav ”expanded” i namnet.

EDSS-skattning bygger på ett noggrant neurologstatus. Funktionsnivån (function score, FS) värderas först inom ett antal funktionssystem (se nedan) och räknas sedan ihop till den sammantagna EDSS-poängen. Detta kan göras manuellt eller inne i MS-registret.

De olika funktionssystemen är:

1.     Synfunktioner

2.     Hjärnstamsfunktioner

3.     Pyramidbanefunktioner

4.     Cerebellära funktioner (Lillhjärnefunktioner)

5.     Sensoriska funktioner

6.     Blås- och tarmfunktioner

7.     Högre cerebrala funktioner

Gångförmågan testas i följande intervaller:

•      >500 meter

•      300–500 meter

•      200–300 meter

•      100–200 meter

•      100 meter med stöd på ena sidan

•      20 meter med stöd på båda sidorna

•      5 meter med stöd på båda sidornaEDSS (Expanded Disability Status Scale) är ett väl använt och vedertaget verktyg för att mäta funktionsnedsättning vid multipel skleros, MS

•      Rullstolsburen

•      Sängbunden

Källor: Neuroregister och Björn Hedström


Text: Louise Candert
Toppbild: Johnér
Foto (Björn Hedström): Privat
Biogen-14667

 

Läs mer

Biogen-14667
Senast uppdaterad: 2020-09-07