"Nu speglar MS-Registret det jobbet vi faktiskt gör"Att få hjälp att uppdatera MS-registret blev en kvalitetshöjning för verksamheten på neurologimottagningen på Helsingborgs lasarett.

– Det är en bekräftelse på hur bra vårt arbete är, säger enhetschef och MS-sjuksköterskan Lena Weidmar. Hon visste att de gjorde ett bra arbete med MS-patienterna, men inte exakt hur bra. Med hjälp av Biogens projekt QiMS (Quality in MS care) kan nu MS-registret avspegla en realistisk bild av deras arbete och rutiner för fortsatt inmatning har skapats.

För fyra år sedan startade Biogen samarbetsprojektet QiMS (Quality in MS care) för att stötta klinikerna i deras kvalitetsarbete med MS-registret som redskap. En av klinikerna som valt att ta hjälp är Neurologimottagningen på Helsingborgs lasarett.
 

De ville kunna kan mäta sig mot målen som Socialstyrelsen satt upp i sina riktlinjer, som till exempel att MS-patienter ska erbjudas en årlig uppföljning hos neurolog, att de ska erbjudas behandling och kallas till årlig MR. Men för att kunna se om man lever upp till målen krävs att man registrerar sina data i MS-registret och inmatningen på neurologimottagningen i Helsingborg hade varit högst sporadisk. Egentligen hade de enbart matat in det som krävdes för IMSE-studierna gällande behandling.

När sedan Lena Weidmar och kollegan Malin Karlsson var på sjuksköterskemöte och fick se hur man kan plocka ut uppgifter ur registret till forskning, kändes det ännu viktigare att det som finns i registret speglar verkligheten. De insåg att det här med att börja mata in i MS-registret var något de borde ta tag i.

I QiMS-projektet erbjuds både hjälp med retroaktiv inmatning, att sätta mål och skapa rutiner för att nå desamma samt uppföljning. I september 2018 startade QiMS-projektet på Neurologimottagningen på Helsingborgs lasarett.
 

Siffror över förväntan

Projektet inleddes med ett startmöte för projektgruppen (se rutan nedan) då projektledaren från Biogen gick igenom hur det såg ut i MS-registret för klinikens del. Faktum var att det saknades för mycket information för att man skulle kunna se hur pass de levde upp till målen. Nu såg det till exempel ut som att 22,1 procent av patienterna fick läkarbesök en gång per år och att 11,4 procent fick göra MR årligen, fast Lena Weidmar och hennes kollegor visste att det inte stämde med verkligheten.

Under startmötet diskuterades vad de skulle registrera fortsatt. Lena Weidmar beskriver att de alla var väldigt taggade och tyckte att projektet kändes oerhört inspirerande. Men det tog tid att komma fram till vad de ville fokusera på. Under ett lunchmöte gick de sedan igenom med arbetsgruppen vad de kommit fram till. Nu behövde de bara få in alla data som saknades. Tanken var först att göra det själva, men de insåg snabbt att det vara alldeles för mycket arbete och antog erbjudandet om att få hjälp med retroaktiv registrering från projektet (QiMS). En extern konsult, en erfaren MS-sjuksköterska med stor erfarenhet av registret, satt således hos dem på kliniken i 14 dagar och registrerade data för cirka 300 patienter 3–4 år tillbaka i tiden. Därefter hade man nytt möte, då klinikens uppdaterade data från registret presenterades av projektledaren för projektgruppen.
 

Nu såg klinikens siffror helt annorlunda ut. Andelen patienter som fått sitt årliga återbesök var nu 91 procent (i stället för 22,1 procent) och 90 procent av patienterna hade gjort en årlig MR (i stället för 11,4 procent). De var till och med bland de bästa i Skåne i förhållande till Socialstyrelsens mål.

– Detta speglar det vi faktiskt gör. Det är en bekräftelse på vad vi gör och att det vi gör är bra, säger Lena Weidmar.

Att registret är uppdaterat är helt klart en kvalitetshöjning i deras verksamhet, anser hon. 

Nu såg klinikens siffror helt annorlunda ut. Andelen patienter som fått sitt årliga återbesök var nu 91 procent (i stället för 22,1 procent) och 90 procent av patienterna hade gjort en årlig MR (i stället för 11,4 procent). De var till och med bland de bästa i Skåne i förhållande till Socialstyrelsens mål.

– Detta speglar det vi faktiskt gör. Det är en bekräftelse på vad vi gör och att det vi gör är bra, säger Lena Weidmar.

Att registret är uppdaterat är helt klart en kvalitetshöjning i deras verksamhet, anser hon. 

QiMS-projektgrupp (Helsingborgs lasarett)
 • Ansvarig läkare
 • MS-sköterskorna (två stycken)
 • USK
 • Sekreterare
 • Projektledare från Biogen
 • Extern konsult (MS-sköterska med erfarenhet från MS-registret)

QiMS-projektgrupp (Helsingborgs lasarett)
 • Ansvarig läkare
 • MS-sköterskorna (två stycken)
 • USK
 • Sekreterare
 • Projektledare från Biogen
 • Extern konsult (MS-sköterska med erfarenhet från MS-registret)

Nya rutiner medförde problem

Projektgruppen hade kommit fram till att följande parametrar skulle matas in i registret:

 • Läkarbesök
 • EDSS
 • MR
 • Behandling
 • Sjuksköterskebesök, registreras av sjuksköterskorna

Men det krävde nya arbetsrutiner. De redan pressade neurologerna hade inte tid och resurser för fler arbetsuppgifter på de endast 30 minuter långa läkarbesöken.

I projektgruppen insåg man att det krävdes en annan lösning för att komma vidare. Man kom fram till att läkarna kryssar i en diagnosruta för MS på patientplaneringslappen, för att på så sätt hjälpa sköterskorna att urskilja vilka av patienter som har MS (för vilka data ska matas in i registret). Enligt den nya rutinen är det de två MS-sköterskorna som sköter all inmatning.

Huvudmålet är dock att varje yrkeskategori i framtiden ska fylla i sin del i registret.

 

Framgångsfaktorer och utmaningar

Lena Weidmar berättar att hon tycker att det är inspirerande och roligt att arbeta i projekt, att tänka tillsammans skapar framåtanda och bra energi i gruppen.

– Man blir mer motiverad när man jobbar i projekt och har regelbundna uppföljningar.

På frågan om Lena Weidmar skulle rekommendera andra kliniker att vara med i QiMS-projektet, svarar hon utan tvekan ja.

 – Ja, det skulle jag verkligen göra. Det är bra med någon som kan driva projekt. Någon som kommer ut och håller i det, med deadlines som ska hållas och driver det framåt.

Hon menar att man behöver en sådan person som påminner och säger att jag kommer om 14 dagar och följer upp.

De nya rutinerna har nu tillämpats under ett par månaders tid. Nu gäller det att förvalta och upprätthålla den här höga inmatningsnivån som konsulten har hjälpt till med och att inte tappa fart, menar Lena Weidmar. Hon anser att de nya rutinerna måste inkluderas i det vardagliga arbetet och inte ses som något man ska göra utöver.

­– Känslan just nu är att det går bra, jag tycker att det fungerar bra, säger hon.
 

QiMS

Syftet med QiMS-projektet är att hjälpa klinikerna att skapa bra registertäthet i MS-registret så att de i förlängningen ska kunna se hur de ligger till i förhållande till Socialstyrelsens riktlinjer. Genom bra registertäthet kan registret ge en verklig bild av hur MS-vården de facto ser ut i landet i förhållande till Socialstyrelsens riktlinjer och mål.

Syftet är också att lyfta kvaliteten i patientmötet, vilket är en vinst för både läkare, sjuksköterska och framförallt för patienten.

Mer om hur QiMS fungerar kan du läsa här >> Text: Louise Candert
Foto: Privat
Biogen-18502

 

Läs mer

Biogen poddar om off label-användning av läkemedel

I det här podd-avsnittet diskuteras skillnaden mellan medicinsk och systematisk off label, om vad som är patientsäkert, vems ansvaret är och om Biogens ståndpunkt i frågan.

Läs mer
Pilotstudie med rituximab

Läkemedelsverket kan inte avgöra om nyttan överstiger riskerna vid användning av rituximab vid MS. Enligt Läkemedelsverket råder osäkerhet kring vilken dos/dosregim som bör rekommenderas samt effektstorlek för vald dos. 

Läs mer
Är Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) en orsak till MS?

Ny metod visar på koppling mellan humant herpesvirus 6A (HHV-6) och utvecklingen av MS (Engdahl E et al 2019).

Läs mer

Biogen-18502
Senast uppdaterad: 2020-10-12