Online-verktyg räknar ut sannolikheten för PML


IS099KF6P


Nu finns ett enkelt online-verktyg för att bedöma den estimerade sannolikheten för patienter som står på Tysabri® (natalizumab) att utveckla PML.

Sannolikheten att utveckla PML* under behandling med Tysabri® (natalizumab) kopplas till om patienten har anti-JCV-antikroppar i blodet, nivån av anti-JCV-antikroppar hos den JCV-positiva patienten och om patienten behandlats med annat immunosuppressivt läkemedel innan behandling med Tysabri inleddes.

Genom att mata in JCV-index samt antal år med Tysabri-behandling i verktyget och trycka på ”Apply”, räknas sannolikheten ut för patienten att drabbas av PML. Verktyget är tillgängligt för dig som har patienter som står på Tysabri och ligger på BiogenPRO.se (under Produkter/ Tysabri).

Baserat på riskstratifieringsschemat

Verktyget är baserat på det riskstratifieringsschema som utvecklats för att vara ett beslutsunderlag för behandling med Tysabri1.

Sannolikheten för PML hos patienter som är negativa för anti-JCV-antikroppar estimerades grundat på data efter marknadsintroduktion från cirka 125 000 TYSABRI-exponerade patienter. För patienter som är positiva för anti-JCV-antikroppar beräknades sannolikheten med hjälp av Life Table-metoden baserat på den samlade kohorten av 21 696 patienter som deltog i de kliniska studierna STRATIFY-2, TOP, TYGRIS och STRATA.

Ytterligare stratifiering av sannolikheten för PML med hjälp av anti-JCV-antikroppsindexintervallet för patienter som inte tidigare fått immunosuppressiv behandling erhölls genom att kombinera den totala årliga risken med antikroppsindexdistributionen. Sannolikheten för PML hos patienter som var positiva för anti-JCV-antikroppar och om tidigare behandlats med immunosuppressivt läkemedel, baseras på kliniska data för TYSABRI där behandlingen omfattades främst av följande immunosuppressiva läkemedel: mitoxantron, methotrexat, azathioprin, cyclofosfamid och mycophenolat mofetil1. 

Enklare att tolka sannolikhet för PML

Syftet med verktyget är att det ska bli enklare att tolka hur stor sannolikheten/risken är för PML utifrån olika faktorer. Verktyget har tre stycken olika vyer men visar alla samma sak. Gemensamt för de olika vyerna är att man nu tittar på behandlingsår istället för behandlingsmånader, samt sätter sannolikheten/risken i relation till per 10 000. Detta för att göra det enklare att tolka vad sannolikheten är nu samt över tid.

Vi hoppas du kommer ha användning av online-verktyget i din kliniska vardag och att det ska vara av värde att få en överskådlig blick över patientens sannolikhet/risk att utveckla PML.

 

Till verktyget >>
 

* Progressiv multifokal leukoencefalopati, PML, är en opportunistisk infektion som orsakas av John Cunningham virus (JCV).
 

REFERENSER:

  1. Tysabri (natalizumab) läkarinformation, PID, version 18, 2019.


Text: Louise Candert
Foto: Johnér
Biogen-27252

 

Läs mer

Gavin Giovannoni - Antal PML-fall över tid


Gavin Giovannoni om utvecklingen av PML-fall med natalizumab över tid på ECTRIMS 2018 i Berlin.

Se film

Biogen-27252
Senast uppdaterad: 2020-10-12