Patientinformation på flera olika språk

Att förstå sin behandling är viktigt av flera anledningar. Bland annat för att ta sin behandling på rätt sätt. Det ger kunskap om hur behandlingen fungerar och vilken effekt den kan ge. Det är också viktigt att vara medveten om eventuella biverkningar som kan uppstå och hur man kan förebygga dem.

Tecfidera® (dimetylfumarat) är Sveriges mest förskrivna MS läkemedel för patienter med skovvis förlöpande MS.1 Det är en tablettbehandling som tas två gånger per dag. För patienter som får Tecfidera förskrivet finns en patientfolder ”Förstå din Tecfidera-behandling” som beskriver vad Tecfidera är, hur det doseras och den effekt läkemedlet kan ge. Den beskriver också de eventuella biverkningar som behandlingen kan ge och hur de eventuellt kan minskas eller förebyggas. Denna folder finns översatt på flera språk och kan laddas ner för dig som vårdpersonal på biogenpro.se under Hämta Material.  >> >

Foldern finns på följande språk:

  • Engelska
  • Arabiska
  • Farsi
  • Franska
  • Kurmanji
  • Polska
  • Serbiska
  • Spanska

Referenser
1, REVEAL AB oktober 2019


Text: Sofia Forslund
Bild: Biogen
Biogen-70336
Senast uppdaterad: 2020-09-12