Plegridy® (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning


I över 20 år har olika varianter av interferon beta varit en grundpelare vid behandling av patienter med RRMS. Dock har det alltid förelegat en osäkerhet kring läkemedlets användning vid graviditet. Detta har varit ett viktigt övervägande vid initiering av behandling, eftersom en relativt hög andel av RRMS-patienterna är kvinnor i fertil ålder.1

Efter en bedömning av de omfattande långtids- och registerdata som finns tillgängliga för interferon beta under graviditet har EMEA godkänt en uppdatering av SmPCn för Plegridy.2,3 Den uppdaterade texten lyder numera:

Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.

Amning: Plegridy kan användas under amning.

Det positiva beslutet grundar sig på att en stor mängd data (över 1 000 utfall av graviditeter) indikerar att det inte föreligger någon ökad risk för allvarliga, medfödda missbildningar vid exponering för interferon beta före befruktning eller under graviditetens första trimester. Data visar att utfallen från graviditeterna ligger i linje med utfallen för graviditeter i den allmänna befolkningen.

Effekt och säkerhet som inte äventyrar framtida val
PLEGRIDY är ett interferon beta-preparat som funnits tillgängligt i Sverige sedan 2015, med en väletablerad effekt- och tolerabilitetsprofil. Det kan vara ett förstahandsval vid behandling av RRMS, till exempelvis unga och fertila kvinnor. När det gäller effektivitet har långtidsdata (ADVANCE och ATTAIN) visat en årlig skovfrekvens på 0,055 år.5 Det motsvarar 5 till 6 patienter per 100 behandlade individer som upplever ett återfall under det första året av behandling.5

Några av de vanligaste biverkningarna (≥10%) som rapporterats under behandlingens första 2 år är reaktioner på injektionsstället och influensaliknande symtom. Förekomst av allvarliga biverkningar skiljer sig inte från placebo.3,5,6


Text: Biogen
Bild: från film om Plegridy


Biogen-62889 juni 2020
Senast uppdaterad: 2021-01-20

Referenser:

1. Coyle P et al, Ther Adv Neurol Disord. 2016;9(3): 198-210
2. Hellwig K, et al. Platform presentation at AAN 2019, Philadelphia, USA
3. PLEGRIDY SmPC September 2019.
4. Newsome SD, et al. Ther Adv Neurol Disord. 2018;11:1-12.
5. https://biogen-inscite.veevavault.com/ui/#doc_info/175526/1/0?idx=0&pt=al&sid=42531311596525157826&tvsl=Jml2cD0xJml2dj1ERVRBSUwmc2VhcmNoPSUyNTdCJTI1MjJ0ZXh0JTI1MjIlMjUzQSUyNTIyYXR0YWluJTI1MjIlMjU3RCZpdnI9MCZpdj0xJml2bz1kZXNjJml2cz0mZmNhYz0mYWxsU3R1ZGllc1NpdGVzPSZzaWQ9NDI1MzEzMTE1OTY1MjUxNTc4MjYmcGlja1JlZj1mYWxzZSZzbWFydD10cnVlJnZpZXdJZD1hbGwmZmFjZXRzVW5jaGFuZ2VkPWZhbHNl&anQS=page1&annotate=false "Long-term outcomes of peg-interferon.."
6. Kieseier BC, et al. Mult Scler. 2015;21(8):1025-1035.

Du kanske också är intresserad av:

Plegridy Pen

Publicerad: 2019-11-12

Se film
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex® och Plegridy® att ta del av och visa för patienten.  

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

Amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr har hjälpt mammor att amma i 25 års tid. Så även mammor med MS. Här ger hon tips och råd till vårdpersonal.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
MS och graviditet

Föreläsning Katharina Fink om MS och graviditet, MS

Se film