Plegridy® (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning


I över 20 år har olika varianter av interferon beta varit en grundpelare vid behandling av patienter med RRMS. Dock har det alltid förelegat en osäkerhet kring läkemedlets användning vid graviditet. Detta har varit ett viktigt övervägande vid initiering av behandling, eftersom en relativt hög andel av RRMS-patienterna är kvinnor i fertil ålder.1

Efter en bedömning av de omfattande långtids- och registerdata som finns tillgängliga för interferon beta under graviditet har EMEA godkänt en uppdatering av SmPCn för Plegridy.2,3 Den uppdaterade texten lyder numera:

Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.

Amning: Plegridy kan användas under amning.

Det positiva beslutet grundar sig på att en stor mängd data (över 1 000 utfall av graviditeter) indikerar att det inte föreligger någon ökad risk för allvarliga, medfödda missbildningar vid exponering för interferon beta före befruktning eller under graviditetens första trimester. Data visar att utfallen från graviditeterna ligger i linje med utfallen för graviditeter i den allmänna befolkningen.

Effekt och säkerhet som inte äventyrar framtida val
PLEGRIDY är ett interferon beta-preparat som funnits tillgängligt i Sverige sedan 2015, med en väletablerad effekt- och tolerabilitetsprofil. Det kan vara ett förstahandsval vid behandling av RRMS, till exempelvis unga och fertila kvinnor. När det gäller effektivitet har långtidsdata (ADVANCE och ATTAIN) visat en årlig skovfrekvens på 0,055 år.5 Det motsvarar 5 till 6 patienter per 100 behandlade individer som upplever ett återfall under det första året av behandling.5

Några av de vanligaste biverkningarna (≥10%) som rapporterats under behandlingens första 2 år är reaktioner på injektionsstället och influensaliknande symtom. Förekomst av allvarliga biverkningar skiljer sig inte från placebo.3,5,6

 

REFERENSER:

1. Coyle P et al, Ther Adv Neurol Disord. 2016;9(3): 198-210

2. Hellwig K, et al. Platform presentation at AAN 2019, Philadelphia, USA

3. PLEGRIDY SmPC September 2019.

4. Newsome SD, et al. Ther Adv Neurol Disord. 2018;11:1-12.

5. https://biogen-inscite.veevavault.com/ui/#doc_info/175526/1/0?idx=0&pt=al&sid=42531311596525157826&tvsl=Jml2cD0xJml2dj1ERVRBSUwmc2VhcmNoPSUyNTdCJTI1MjJ0ZXh0JTI1MjIlMjUzQSUyNTIyYXR0YWluJTI1MjIlMjU3RCZpdnI9MCZpdj0xJml2bz1kZXNjJml2cz0mZmNhYz0mYWxsU3R1ZGllc1NpdGVzPSZzaWQ9NDI1MzEzMTE1OTY1MjUxNTc4MjYmcGlja1JlZj1mYWxzZSZzbWFydD10cnVlJnZpZXdJZD1hbGwmZmFjZXRzVW5jaGFuZ2VkPWZhbHNl&anQS=page1&annotate=false "Long-term outcomes of peg-interferon.."

6. Kieseier BC, et al. Mult Scler. 2015;21(8):1025-1035.

Text: Biogen
Bild: från film om Plegridy
Biogen-62889

Läs mer

Biogen-62889
Senast uppdaterad: 2020-10-14