Podcast Synapsen berör aktuella och viktiga ämnen inom MS och neurologi


Biogen lanserade i slutet av 2019 en ny kanal för kommunikation mot patienter, allmänhet, politiker och hälso- och sjukvårdspersonal. Det blev en podcast som heter Synapsen och finns tillgänglig att ta del av där podcasts finns. Den består av flera avsnitt som berör aktuella ämnen inom MS och neurologi. Här berättar programledaren Max Eliasson om de olika avsnitten och varför du ska lyssna. 

Synapsen Podcast


Max Eliasson arbetar på avdelningen för Value & Access på Biogen. Numera leder han även podcasten Synapsen. Han menar att det förvisso redan finns bra podcasts om Neurologi och MS som berör patientperspektivet, men att man i Synapsen adresserar en bredare lyssnargrupp än enbart patienter. Man vill med bredden av ämnen fånga både de som är intresserade av övergripande sjukvårdsfrågor och de som har ett specialintresse av neurologi och MS. Förhoppningsvis kommer såväl politiker, tjänstemän, patientföreträdare som hälso- och sjukvårdspersonal att hitta program av intresse.

Podcasten startades i slutet av 2019 och fick efter brainstorming namnet Synapsen, som Max Eliasson påpekar är starkt kopplat till företagets kärnverksamhet. Det är via synapsen, kopplingen mellan neuron i hjärnan, som signaler överförs från en nervcell till en annan. Det är en central funktion för hjärnans verksamhet, man kan säga att ”det är där det händer”. Och det är vad Max Eliasson vill att man skall tycka om podden – att ”det är där det händer”.

–        Idén till podden kom från några kollegor som såg möjligheten till fördjupning i intressanta områden som Biogen har engagerat sig i tidigare men också är av stor betydelse för patienter. I en podd kommer även andra dimensioner upp, som är svåra att få fram i text, som att uttrycka känslor. Med podden hoppas vi kunna skapa en djupare förståelse för de ämnen vi diskuterar i programavsnitten och hjälpa patienter med MS men även bidra med värdefull information mot hälso- och sjukvårdspersonal i aktuella ämnen.
 

Arbetsförmåga och den flexibla arbetsmarknaden

”Duger jag inte som jag är, kan det va” sa Neuros ordförande Lise Lidbäck i programmet om arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad. Hennes berättelse handlar om hur hon har försökt navigera sig fram på arbetsmarknaden med en neurologisk sjukdom. Avsnittet spelades in på Lise Lidbäcks arbetsplats, Neuro och Eliasson berättar att det avsnittet har berört honom mest. 
 


Hittills har sex avsnitt spelats in, varav fem finns publicerade. (Se rutan nedan)

– Vi planerar att blanda olika typer av ämnen i podcasten men det viktigaste är att det berör aktuella ämnen som är av betydelse för den som lyssnar.

Ett av de redan publicerade progamen berör off label användning – förskrivning utanför indikation. I detta avsnitt får man ta del av hur en godkännande process går till innan ett läkemedel finns tillgängligt i Sverige för patienter  och vilken nytta denna process har för säkerhet och uppföljning av dagens läkemedel.

Arbetet med att spela in nya avsnitt pågår löpande. Snart släpps ytterligare avsnitt.

På frågan om vilket löftet till lyssnarna är, svarar Max Eliasson så här:

– De som redan är intresserade får ett annat perspektiv eller en ny infallsvinkel till de olika ämnena som vi tar upp medan de som inte är insatta i frågorna, de kommer lära sig något nytt.

Podcasten syftar också till att ge möjligheter till både vårdpersonal och allmänhet och patienter med MS att lära sig mer om MS både kring samhällsfrågor och om själva sjukdomen i sig.

Synapsen Podcast finns att lyssna på där poddar finns, på vanliga appar för podcasts via Apple iTunes, podcaster Spotify, Apples plattform samt på Biogen Play >>  Man kan även lyssna på Biogens hemsida multipelskleros.nu som riktar sig till patienter med MS och anhöriga och andra intresserade av MS och neurologi som ämnesområde. För dig som arbetar inom vården med patienter med MS kan du rekommendera dina patienter att ta del av dessa poddar där.
 

Ett urval av ur Synapsen

 1. Den digitala patienten >>
  Detta program handlar om möjligheterna och utmaningarna för sjukvården i mötet med den digitala patienten och vi samtalar med Jenny Christensson, verksam som Chief Patient Officer på ELSA Science.

 2. Arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad >>
  I det här avsnittet beskriver Lise Lidbäck, ordförande på Neuro, arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning och sin väg genom arbetsmarknaden med en neurologisk sjukdom.

 3. Systematisk off label-användning av läkemedel >>
  I det här programmet reder Marianne Tallavaara, Regulatory Affairs Director på Biogen, ut begreppen kring olika varianter av off label-användning och vad det kan få för konsekvenser.

 4. Värdet av Real World Evidence och randomiserade kontrollerade studier >>
  I det här avsnittet berättar epidemiolog Anders Berglund på Biogen om olika studier och dess betydelse. Han berättar också om registerdata inom MS-området.

 5. MS och Corona >>
  Coronaviruset (Sars-CoV-2) innebär en stor påfrestning för hela samhället och kan orsaka svår sjukdom (Covid-19) hos den som blir smittad. Detta avsnitt är en diskussion med norsk neurolog Öivind Torkildsson. 

 6. Läkemedelsverkets rapport om nytta/risk-bedömning vid ordination av läkemedel utanför godkänd indikation >>
   


Text: Louise Candert/Sofia Forslund
Foto(Lise Lidbäck och Max Eliasson-taget före Covid-epidemin): Neuro
Biogen-52979
 

Läs mer

Biogen-52979
Senast uppdaterad: 2020-09-07