Radiolog Anders von Heijne om MRT-workshops


Doktorerna Anders von Heijne och Tobias Granberg leder workshops om MRT vid MS. Målet är att starta diskussioner som i slutändan leder till en bättre vård för patienten.

Här berättar radiologen Anders von Heijne om deras uppskattade MRT-workshops som genomförts på ett antal kliniker under hösten och varför han tycker att man ska boka en workshop på sin klinik.

Anders von Heijne är överläkare i radiologi och ansvarig för magnetkamera-verksamheten på Danderyds Sjukhus. Han är en av två handledare som åker runt i landet och håller workshops för främst neurologer, MS-sköterskor och röntgenläkare om MRT vid MS.

Den andra handledaren är Tobias Granberg, med. dr och ST-läkare på Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Universitetssjukhuset. Tobias Granberg forskar på MRT vid multipel skleros.
 

Målet är att skapa dialog
Workshopen utgår från tre områden:

  • Socialstyrelsens riktlinjer om MS
  • Svenska MS-sällskapets rekommendationer om hur man utför MR
  • De uppdaterade McDonaldkriterierna där 2017-års revision nyligen har släppts.

Målet är att utifrån ovan riktlinjer, rekommendation och kriterier titta på hur det ser ut på den aktuella kliniken och att skapa en dialog kring hur processen ser ut kring MR-undersökningar av MS-patienter.

– Vi tittar på diagnostik och uppföljning med magnetkamera ur ett kliniskt perspektiv, utifrån neurologen och radiologen och hur det landar hos dem? Har de gott om MR-kameror? Har de ronder? Hur ser kommunikationen ut? Vilken är flaskhalsen och vilka är just deras utmaningar, det ser nämligen väldigt olika ut, säger Anders von Heijne och fortsätter:

– Vi försöker facilitera det lokala samtalet. Vi kan bidra med ett ”utifrånperspektiv” och ta med oss tips och exempel från andra workshops och föra in i diskussionen.

 

Vanliga frågor

Frågor som brukar diskuteras:

  • Måste man som rutin alltid undersöka både hjärna och ryggmärg? Hur kan resurserna användas rätt och på ett smart sätt, men samtidigt i enlighet med guidelines?
  • Måste man ge kontrastvätska, när och varför behövs det vid MR och när kan man hoppa över det med avseende på biverkningar?
  • Hur bör radiologen formulera röntgenutlåtandet?
  • Hur kan man underlätta för registerförare att lägga in MR-fynden i registret? Vad behöver ingå i röntgenutlåtandet?
     

En annan stor och viktig fråga rör resurser. Finns det tillräckligt många neurologer respektive radiologer? Var finns flaskhalsarna och har man en gemensam bild av vilka de är?

Här menar Anders von Heijne att det gäller att hitta lösningar och diskutera hur man ska kommunicera dem.

Han menar vidare att de valt workshopformen för resultatet blir så pass mycket bättre med aktiva deltagare. Anders von Heijne berättar att det varit gånger då diskussionerna om den egna verksamheten blivit så pass livliga att han skulle kunnat gå och ta en kaffe utan att någon märkt det.
 


Boka MRT-workshopen på er klinik

Workshopen har varit väldigt uppskattad och allt fler kliniker hör av sig och vill delta.

– Det är värdefullt att sitta ner och diskutera utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, hur de påverkar magnetkameraundersökningar för sjukdomen MS, säger Anders von Heijne. 
 

MRT vid MS
– interaktiv utbildning i workshopform

Workshopen tar 1–3 timmar och brukar ske i samband med lunch eller middag.

Målgruppen är neurologer, MS-sköterskor och röntgenläkare.

Ladda ner informationsfolder här.


Text: Louise Candert
MU-SWE-0291

 

Läs mer:

MS hos barn

Barnneurologen Ronny Wikström från Karolinska Universitetssjukhuset föreläste om MS hos barn på Neurologiveckan 2019. Här sammanfattar vi föreläsningen.

Läs mer
Avsluta behandlingen vid MS

Kan man sätta ut behandling hos MS-patienter och när ska man i så fall göra det? Professor Jan Lycke reder ut frågan och ger ett antal förslag.

Läs mer
Ny studie visar att risken för PML vid natalizumab-behandling av...

Lägre risk för PML hos JCV-positiva patienter om natalizumab ges med förlängt doseringsintervall (Zhovits et al 2019).

Läs mer

MU-SWE-0291
Senast uppdaterad: 2020-09-07