Rapport från uppskattat neurologisymposium

Medical and science background


Det numera årliga symposiet Fokus Neurologi – MS, ägde rum den 28 mars i Stockholm. Teman för året var MS och graviditet samt neurodegeneration vid MS.
 

Symposiet har sammanfattats i en rapport och här följer en kortare summering.


Fokus Neurologi MS är ett årligt symposium som arrangeras av Biogen tillsammans med en meriterad programkommitté bestående av Lou Brundin, Charlotte Dahle och Jan Lycke.

MS och graviditet

Temat för symposiets första del, MS & graviditet, inleddes med en gedigen genomgång om vad som händer i immunsystemet under en graviditet. Det framgick att en graviditet är en stor utmaning för kvinnans immunsystem som genomgår en mycket viktig reglering i samband med graviditeten. När kvinnan dessutom har MS läggs ytterligare en dimension till.
Fram tills nu har man kunnat se att skovfrekvensen i den tredje trimestern minskar, men det håller på att ändras. Förklaringen är att kvinnor med MS behandlas allt närmare in på och, i vissa fall, även under graviditet.

Men alla kvinnor som önskar blir som bekant inte gravida, något som också drabbar kvinnor med MS. Data visar att 14–17 procent fler kvinnor genomgår ART (assisterad befruktning) än friska kvinnor. Det finns även data som visar att hormonbehandling i samband med ART påverkar sjukdomen genom att ge en ökad skovfrekvens. Det är dock oklart vilket hormon det rör sig om, men det kan finnas skäl till att låta patienten stå kvar på behandling under ART. Det och behandling i samband med graviditet var ämnen för dagens andra föreläsning.
 

Neurodegeneration vid MS

Eftermiddagens tema var neurodegeneration vid MS och inleddes med en föreläsning om progressiv MS. Så många som 25 procent av alla patienter med MS är i progressiv fas och det är med andra ord inte  någon försumbar grupp. De här patienterna behöver en annan typ av handläggning än dem i skovvist förlöpande fas, då de plågas av väldigt många olika symtom. Symtomen är behandlingsbara och i vissa fall kan även en modulerande behandling sättas in.

Ämnet neurodegeneration fördes vidare med en närmare inblick i hur magnetkameraundersökningar fungerar och används vid MS. En ingående genomgång av vilka protokoll som används och varför, varför lesionsvolym är ett så bra mått och om grå substans renässans i MS-patologi kombinerades med information om framtidens möjligheter med nya vävnadsspecifika metoder.


Dagen avslutades med en genomgång av vilka biomarkörer som kan användas vid MS, det vill säga GFAP och neurofilament. Fokus låg emellertid på neurofilament som påvisar axonal skada oavsett den bakomliggande patologiska processen och kan användas som biomarkör för MS och andra degenerativa sjukdomar. Möjligheter som att använda neurofilament som en markör för sjukdomsaktivitet, prognos och val av behandling redovisades. Det konstaterades även att ”utvecklingen varit fantastisk” då man gått från att enbart kunna mäta neurofilament i likvor hos sjuka på 90-talet till att nu kunna mäta neurofilament i blod hos både friska och sjuka.

 

 

Text: Louise Candert
Foto: Henrik Rådmark
Biogen-13044

Läs mer

Biogen-13044
Senast uppdaterad: 2020-09-07