Så kommer neurofilament i serum att användas


Nyligen presenterade Lenka Nováková Nyrén, specialistläkare i neurologi, sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy. I en av avhandlingens fem delar redovisas stark korrelation mellan neurofilament i serum och neurofilament i likvor. Här berättar Lenka Nováková Nyrén själv om sin avhandling och hur hon tror att neurofilament i serum kommer att användas i klinisk vardag.

Lenka Nováková Nyréns avhandling går ut på att undersöka olika biomarkörer – som neurofilament, men också andra biomarkörer som är proteiner, produceras av nervceller och som kan mätas i blod eller ryggmärgsvätska – och att med hjälp av de här biomarkörerna mäta sjukdomsaktivitet och behandlingseffekt vid MS.

Hon menar att man vanligtvis följer upp MS med MR, men att MR inte fångar upp allt. Med biomarkörer kan man upptäcka tecken på skadan vid MS sjukdomen som inte syns på MR.

– När plaquen vid MS syns på MR har skadan redan skett, säger Lenka Nováková Nyrén.

Biomarkörerna

Utöver neurofilament, undersöktes ytterligare biokemiska biomarkörer som två chitinaser: chitotriosidase 1 (CHIT1) och chitinase-3-like-1 (CHI3L1), en chemokin CXCL13 och en neurodegenerativ biamarkör GFAP (Glial fibrillary acidic protein) i likvor samt även bild-biomarkörer som hjärnatrofi och tjockleken av nervtrådar i näthinnan.


Neurofilament i serum

Avhandlingen omfattar fem delstudier. Den av delstudierna som rönt mest uppmärksamhet är studien där man jämfört neurofilament i serum med likvor och funnit en stark korrelation dem emellan.

– Det är en av de viktigaste studierna eftersom det inte fanns så många studier om neurofilament i serum jämfört med likvor tidgare, det är också det mest lovande resultatet, menar Lenka Nováková Nyrén själv.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där Lenka Nováková Nyrén är verksam används neurofilament i samband med diagnostik.
– Vid MS-utredning testar vi alltid neurofilament i likvor, eftersom det är förhöjt vid skov och vid pågående nervskada. Det är en del av diagnostiken, säger hon.

Fördelarna med att mäta i serum

Fördelarna med att mäta neurofilament i serum i stället för i likvor är många. Utöver att det är mer behagligt för patienten, är det också betydligt enklare då provet kan tas i samband med vanlig blodprovstagning i primärvården, vilket gör att det kan tas oftare.

Lenka Nováková Nyrén ser klara fördelar med detta. I stället för att följa upp sjukdomen med MR en gång om året, kan provet tas varje eller varannan månad i samband med patientens rutinprover (då behandling följs upp). På så sätt kan man fånga upp sjukdomsaktivitet tidigare, upptäcka om något nytt är på gång och stoppa processen redan i början, innan det hunnit bli en manifest skada i nervsystemet. Det innebär med andra ord att man nu kan få en bättre bild av sjukdomsförloppet.

Men neurofilament är inte specifikt för MS och kan till exempel användas vid diagnostik av andra neurodegenerativa sjukdomar, som till exempel ALS.

Möjligheten att kunna beställa provet neurofilament i serum kan bli verklighet i vården inom en överskådlig framtid, menar Lenka Nováková Nyrén. I Göteborg tror man sig kunna starta redan nästa år.
 

Behandlingseffekt med hjälp av biomarkörer

Lenka Nováková Nyrén berättar vidare om en annan delstudie där hon och hennes kollegor utvärderat behandlingseffekt med hjälp av biomarkörer vid MS. Nivåerna av biomarkörerna (NFL, CXCL13, CHI3L1 och CHIT1) var högre vid första linjens behandlingar jämfört andra linjens behandlingar. Detta resulterade i att de med hjälp av biomarkörer kunde se skillnaden mellan hur olika läkemedel påverkar inflammation.

–        Det viktigaste vi har sett är att man med biomarkörer kan mäta sjukdomsaktivet och hur svar på behandling avspeglar hur effektiv behandlingen är. Ett mycket bra komplement till att enbart använda MR som görs i dagsläget, säger Lenka Nováková Nyrén sammanfattningsvis.

Text: Louise Candert
Foto: Privat
Biogen-59880

Läs mer


Biogen-59880
Senast uppdaterad: 2020-09-07