Så påverkar våra behandlingar immunsystemet – reflektioner från ECTRIMSUnder ECTRIMS andra dag den 12 september 2019, ägde Educational Session 15 rum. Den handlade om hur våra MS-behandlingar påverkar immunsystemet. Här följer en kort summering.

Impact of first-line MS treatments on the immune system

I den här utbildningssessionen gavs en översikt av de olika MS behandlingarnas verkningsmekanismer. Luisa Klotz från Münster i Tyskland gick inledningsvis igenom första linjens behandlingar. Hon menade att detta är en heterogen grupp av läkemedel med olika effekter på ett flertal olika immunceller. Verkningsmekanismen är oftast inte helt känd och de har inte någon kraftig påverkan på immunförsvaret. Säkerhetsprofilen för dessa behandlingar är attraktiv men effekten är samtidigt lägre.

Migration-targeting therapies in MS: impact on immune responses

Roland Liblau från Toulouse, Frankrike pratade om behandlingar som påverkar migration av immunceller och påpekade att vi har effektiva sådana behandlingar idag. Han menade vidare att de inte bara påverkar antalet immunceller i blod och CSF utan också balansen i de olika subkategorierna av lymfocyter. Liblau påpekade att andra targets så som ”chemokine receptors” och adhesionsmolekyler har visat sig lovande i experimentella modeller.

Cell-depleting strategies in MS: impact on immune responses

Amit Bar-Or från Philadelphia i USA fokuserade på immunoterapier som reducerar celler. Han gav bland annat en översikt av stamcellsterapier och nämnde en studie1 där man sett att faktorer associerade med ett bättre utfall var yngre ålder, skovvis form av MS, färre tidigare immunterapier samt lägre EDSS vid baseline. Ungefär hälften var fria från progression 5 år efter transplantation. Vidare diskuterade han att även om man med olika behandlingar reducerar cellpopulationer, så sker en återbildning men att det då kan vara till celler som är av mindre pro-inflammatorisk art.

Under sessionen diskuterades dock inte några praktiska kliniska aspekter vid användning av dessa terapier.
 


Text: Linnea Asp och Marie Allard
Foto: iStock

Biogen-28377 oktober 2019
Senast uppdaterad: 2021-03-11

Referenser:
1. Plegridy produktresumé www.fass.se
2. Calabresi PA et al. Pegylated interferon beta-1a for relapsing-remitting multiple sclerosis (ADVANCE): a randomised, phase 3, double-blind study. Lancet Neurol 2014;13:657-665

Du kanske också är intresserad av:

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer
Biogen poddar om off label-användning av läkemedel

I det här podd-avsnittet diskuteras skillnaden mellan medicinsk och systematisk off label, om vad som är patientsäkert, vems ansvaret är och om Biogens ståndpunkt i frågan.

Läs mer
B-cellsterapi vid MS – reflektioner från ECTRIMS

Educational Session 3 under ECTRIMS 2019 handlade om B-cellsterapi vid MS. Här följder en kort summering.

Läs mer
Sekvensering vid MS-behandling

Biogen har summerat artikel i Journal of Neurology om sekvensering vid behandling av skovvist förlöpande MS (RMS) i en enkel infografic.

Läs mer
Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling

Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med rekommendationer gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2.
Författarna till rekommendationerna Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall ger här sin syn på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv

Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  diskuterade resonemanget bakom Svenska MS-sällskapets rekommendationer under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
Inspelade föreläsningar från sjuksköterskemötet 11 mars 2021

Nu finns filmerna från årets sjuksköterskemöte 2021, Rum för MS tillgängliga för dig att se.

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer