Så påverkar våra behandlingar immunsystemet – reflektioner från ECTRIMS


Cellular Therapy and Regeneration, microscope of cell, Embryonic stem cells background.


Under ECTRIMS andra dag den 12 september 2019, ägde Educational Session 15 rum. Den handlade om hur våra MS-behandlingar påverkar immunsystemet. Här följer en kort summering.

Impact of first-line MS treatments on the immune system

I den här utbildningssessionen gavs en översikt av de olika MS behandlingarnas verkningsmekanismer. Luisa Klotz från Münster i Tyskland gick inledningsvis igenom första linjens behandlingar. Hon menade att detta är en heterogen grupp av läkemedel med olika effekter på ett flertal olika immunceller. Verkningsmekanismen är oftast inte helt känd och de har inte någon kraftig påverkan på immunförsvaret. Säkerhetsprofilen för dessa behandlingar är attraktiv men effekten är samtidigt lägre.

Migration-targeting therapies in MS: impact on immune responses

Roland Liblau från Toulouse, Frankrike pratade om behandlingar som påverkar migration av immunceller och påpekade att vi har effektiva sådana behandlingar idag. Han menade vidare att de inte bara påverkar antalet immunceller i blod och CSF utan också balansen i de olika subkategorierna av lymfocyter. Liblau påpekade att andra targets så som ”chemokine receptors” och adhesionsmolekyler har visat sig lovande i experimentella modeller.

Cell-depleting strategies in MS: impact on immune responses

Amit Bar-Or från Philadelphia i USA fokuserade på immunoterapier som reducerar celler. Han gav bland annat en översikt av stamcellsterapier och nämnde en studie1 där man sett att faktorer associerade med ett bättre utfall var yngre ålder, skovvis form av MS, färre tidigare immunterapier samt lägre EDSS vid baseline. Ungefär hälften var fria från progression 5 år efter transplantation. Vidare diskuterade han att även om man med olika behandlingar reducerar cellpopulationer, så sker en återbildning men att det då kan vara till celler som är av mindre pro-inflammatorisk art.

Under sessionen diskuterades dock inte några praktiska kliniska aspekter vid användning av dessa terapier.
 

REFERENSER:

1. Plegridy produktresumé www.fass.se

2. Calabresi PA et al. Pegylated interferon beta-1a for relapsing-remitting multiple sclerosis (ADVANCE): a randomised, phase 3, double-blind study. Lancet Neurol 2014;13:657-665


Text: Linnea Asp och Marie Allard
Foto: iStock
Biogen-28377

 

Läs mer

Avsluta behandlingen vid MS

Kan man sätta ut behandling hos MS-patienter och när ska man i så fall göra det? Professor Jan Lycke reder ut frågan och ger ett antal förslag.

Läs mer
MS hos barn

Barnneurologen Ronny Wikström från Karolinska Universitetssjukhuset föreläste om MS hos barn på Neurologiveckan 2019. Här sammanfattar vi föreläsningen.

Läs mer

Biogen-28377
Senast uppdaterad: 2020-10-12