Sekvensering vid MS-behandlingSummering av artikel i Journal of Neurology om sekvensering vid behandling av skovvist förlöpande MS (RMS) i en enkel infografik.

I en artikel som nyligen publicerades i Journal of Neurology; The sequence of disease-modifying therapies in relapsing multiple sclerosis: safety and immunologic considerations, tar författarna Gabriel Pardo och David E Jones upp eskalering kontra induktionsbehandling vid skovvist förlöpande MS (RMS).

Artikelförfattarna har gjort en review av befintliga behandlingar som är tänkt att hjälpa neurologer att ta informerade beslut vid behandling av RMS genom att summera kända data för varje sjukdomsmodifierande behandling (DMT). Medvetenheten lyfts om multipla hänsynstaganden och att tänka framåt utifrån perspektivet att multipel skleros är en livslång sjukdom. Dessutom belyses hänsynstagande till risknytta balansen samt val av behandling vid eventuellt sjukdomsgenombrott.

Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av läkemedel utifrån nämnda artikel finns summerade i denna infografik.

Ladda ner infografik/hämta större bild

Artikeln finns för dig att läsa på:
Pardo G, Jones D E. The sequence of disease-modifying therapies in relapsing multiple sclerosis: safety and immunologic considerations, Journal of Neurology. 2017

Text: Louise Candert
Biogen-42785

Läs mer

Ny studie visar att risken för PML vid natalizumab-behandling av...

Lägre risk för PML hos JCV-positiva patienter om natalizumab ges med förlängt doseringsintervall (Zhovits et al 2019).

Läs mer
Biogen sänker priset på Fampyra

Aminopyridin APL får inte längre tillhandahållas som lagerberedning efter ett beslut av Läkemedelsverket. Biogen sänker nu priset på Fampyra (fampridin).

Läs mer
Att bedöma sannolikhet för PML vid Tysabri-behandling

Här har vi samlat information om nytta/risk för att kunna göra en korrekt bedömning, involvera patienten och att kunna ta ett välgrundat beslut om behandling av MS.

Läs mer

Biogen-42785
Senast uppdaterad: 2020-09-07