Signal om risk för svår covid-19 vid MS-behandling centralt på webinar

När webinaret om covid-19-infektionen och MS hölls den 17 september 2020, var antikroppar ett givet ämne. Centralt blev dock den signal man tidigt såg i MS-registret och som nu även bekräftas i en italiensk studie. Det handlar om ökad risk för svår covid-19 vid behandling med anti-CD20. En risk man nu följer upp i större studier.

I juni 2020 hölls ett webinar arrangerat av Biogen om covid-19 ur olika perspektiv, det vill säga ur en infektionsläkares, en neurologs och en registerhållares (MS-registret) perspektiv. Den 17 september 2020 hölls ett uppföljningswebinar där samma föreläsare återkom och berättade om vad som hänt sedan de föreläste i juni:

Magnus Gisslén, professor, överläkare, infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Här kan du läsa artikeln om hans föreläsning från förra webinaret ”Interferonrespons en del av virushämningen”>>

Jan Lycke, professor, överläkare, neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Här kan du läsa artikeln om hans föreläsning från förra webinaret ”Vanligt med neurologiska symtom vid covid-19”>>

Jan Hillert, professor, överläkare, neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Här kan du läsa artikeln om hans föreläsning från förra webinaret ”Låg risk för allvarlig covid-19 vid MS enligt MS-registret”>>

– Det är nästan obegripligt hur mycket vi lärt oss om covid-19 under denna korta tid, sa Magnus Gisslén inledningsvis.

Han syftade på tiden man haft covid-19 i svensk sjukvård. Under den perioden har ökningen av allvarliga fall varit kraftig initialt för att sedan plana ut och lägga sig på de låga nivåer där vi nu ligger.  Föreläsarna i dagens webinar var eniga om att läget för närvarande är lugnt i Sverige, att smittspridningen är bibehållen utan ökning och att R-talet nu ligger under 1. Däremot har vi en kraftig ökning av antalet fall av covid-19 bland annat i Sydostasien. Framför allt i Indien har man en extremt kraftig ökning av nya fall just nu.

Jan Lycke knöt an till en av de frågor som var uppe på förra webinaret i juni, och stod fast vid samma ståndpunkt som då, det vill säga att det inte finns någon ökad risk för allvarlig covid-19 hos personer med MS generellt. Faktorer som ökar risken för svår covid-19 hos personer med MS är ålder, manligt kön och progressiv MS. Han nämner också två behandlingar som kan medföra en riskökande effekt, steroider vid skovbehandling och behandling med anti-CD20. Den senare var ett ämne som både Jan Lycke och Jan Hillert skulle återkomma till.

Antikroppar och immunitet

Magnus Gisslén resonerade kring de antikroppar som diskuterats mycket den senaste tiden. Enligt flera studier ligger antikroppssvaret runt 90 procent bland dem som inte varit svårt sjuka i covid-19. Det innebär att 10 procent inte utvecklar antikroppar. Men av de svårt sjuka, det vill säga de som behövt sjukhusvård, är det i princip hundra procent som utvecklar antikroppar. Men vad det här betyder för immuniteten, det återstår att se, menade Magnus Gisslén och förde ett ingående resonemang kring T-celler, immunitet och huruvida de kommersiella testmetoderna ger oss rätt resultat.

Även Jan Lycke nämnde att det blir spännande att se hur de olika behandlingarna har påverkat utvecklingen av immunitet. Vidare nämner han att de i Sverige nu försöker göra en ansats att samla in blodprover för att titta på antikroppsnivåer av covid-19 och relatera dem till de olika behandlingarna.

– Vi försöker också se på T-cellsimmunitet i förhållande till de olika behandlingarna. Det kommer möjligtvis bli viktig information inför framtida vaccinering av de här stora patientgrupperna, framförallt de med anti-CD20 behandling som reducerar patienternas möjligheter att svara på ett vaccin, säger Jan Lycke.

Trend för ökad risk vid behandling med anti-CD20

Även i MS-registret har det samlats in data om patienter med covid-19. Man har idag 80 procent av de svenska prevalenta MS-patienterna registrerade i databasen och av dem har 203 patienter rapporterats ha haft en covid-19-infektion. Covid-19-modulen var på plats tidigt, redan i mars, säger Jan Hillert. Han berättar att de redan efter några veckor kunde se en överrepresentation av covid-19 hos patienter som stod på behandling med anti-CD20 och att sedan dess har siffrorna varit väldigt konsistenta.

– Vad vi ser i vårt register är att även om det är 34 procent i hela registret som står på anti-CD20 så är det 57 procent av alla som har rapporterats ha en covid, men av dom med allvarligt förlopp så är det ännu fler, säger Jan Hillert.

Han konkluderar att det förefaller finnas en risk för svår covid-19 vid behandling med anti-CD20 men att de själva inte kan bevisa det i sina svenska data, eftersom materialet är för litet. Hillert hänvisar till att italiensk data (Sormani et al) visat på samma sak, något som också Jan Lycke tog upp i sin föreläsning där han refererade till studien som visar att behandling med anti-CD20 sannolikt ger en 2–3 gånger ökad risk för svår covid-19. Men Jan Hillert är inte förvånad eftersom man vet sedan tidigare enligt publicerade data, att behandling med anti-CD20 innebär ökad risk för svåra infektioner hos MS-patienter (Luna et al). Den ökade risken för covid-19 vid behandling med anti-CD20, studeras nu vidare i större studier.

Frågan om vaccination

Under frågestunden återkopplades till ämnet om vaccination mot covid-19 vid anti-CD20 behandling, som Lycke nämnt tidigare. Frågan kom från en av deltagarna som undrade om föreläsarna har börjat titta på när man ska ge behandling med anti-CD20 i förhållande till förväntad tillgång till vaccin. Lycke menade att detta är ett problem. Det vill säga vad man ska göra med alla de nästan 6 000 patienter som idag står på antiCD20-behandling när det blir aktuellt att vaccinera dem. Han menande att man har bättre svar på vaccinet om man boostrar på en tidigare svag immunitet mot en infektion.

Se hela webinaret här >>

Text: Louise Candert
Illustration: WEB Express
Biogen-76427