Stöd vid samtal om MS


Att få diagnosen multipel skleros (MS) är för de flesta omvälvande. Behovet av information är ofta stort och frågorna många. För att underlätta för dig som jobbar med MS i vården har Biogen tagit fram ett interaktivt informationsmaterial om MS för dig att använda i din dialog med patienten och anhöriga.

Den nyblivna MS-patienten är ofta mitt i livet och det kan både vara chockartat och tungt att få veta att man har en kronisk sjukdom som MS. Ofta är behovet av information stort och frågorna många. Att informera en nybliven patient om en så pass komplex sjukdom som MS, kan ta tid. Det kan lätt bli mycket information för patienten att ta in vid ett och samma tillfälle och ibland kan informationen behövas spridas över flera tillfällen.

Biogen har tagit fram ett interaktivt material, för dig som arbetar i vården med MS-patienter, att använda i dialogen med patienten och anhöriga. Materialet är informativt och pedagogiskt och kan användas i det enskilda mötet som en checklista över delar att ta upp, som underlag vid en informationsträff för en hel grupp eller i delar när du vill förklara något för din patient och besvara patientens frågor.

Ett material i åtta delar

Materialet är sammansatt som en presentation och är indelad i följande åtta delar:

  • Vad är multipel skleros?
  • Orsaker till multipel skleros
  • Hur vanligt är MS?
  • Hur ställs diagnosen?
  • Multipel skleros – förloppet
  • Behandling av multipel skleros
  • Symtom på multipel skleros
  • Vad du kan göra själv?
     

Utvecklat av dansk neurolog

Materialet är initialt utvecklat av den danske neurologen Morten Blinkenberg, specialist inom neurologi, Rigshospitalet, Danmark, i samarbete med Biogen. Det har tagits fram utifrån behovet i klinisk praxis och har sedan en tid tillbaka använts av vårdpersonal i Danmark. Nu har Biogen översatt materialet till svenska och det har även granskats av neurolog My Bergkvist vid Lunds universitetssjukhus.

Materialet MS-samtal är tillgängligt på BiogenPRO.se och finns i ett presentationsvänligt format som är enkelt att visa för dina patienter via en läsplatta eller över datorn.

Materialet MS-samtal hittar du här >>  


Text: Louise Candert
Foto: iStock
Illustration: Viscom as
Biogen-39935

 

Läs mer

Biogen-39935
Senast uppdaterad: 2020-09-07