Svenska behandlingsrekommendationer – för kvinnor med MS i barnafödande ålderSvenska MS-Sällskapet har sammanställt behandlingsrekommendationer för kvinnor med MS i barnafödande ålder. I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer kan man också läsa om behandling inför och i samband med graviditet. Här följer en kort sammanfattning.

Eftersom MS är dubbelt så vanligt bland kvinnor som hos män och vanligtvis debuterar när kvinnan är i barnafödande ålder, menar man i MS-Sällskapets rekommendationer att graviditet är en högst relevant fråga att ta upp med kvinnan och hennes partner redan tidigt under sjukdomsförloppet. Man anser också att det är viktigt att kvinnan själv får vara delaktig i beslutet om att eventuellt fortsätta behandlingen under graviditeten och att man diskuterar redan innan förlossningen om hur behandlingsupplägget efter barnets födsel ska se ut.

Det är viktigt med en väl avvägd balans mellan risker för barnet och fördelar för den blivande mamman. Vid mycket hög sjukdomsaktivitet innan en eventuell graviditet påpekas möjligheten att behandla fram till graviditet och till och med under graviditet samt att det kan vara motiverat att återgå till behandling direkt efter förlossningen utan att amma. Om det finns skovaktivitet under andra och tredje trimestern (då antalet skov normalt är färre) tyder det på en hög sjukdomsaktivitet.

De allmänna behandlingsrekommendationerna är annars att sjukdomsmodifierande läkemedel (DMD) inte rekommenderas när kvinnan försöker bli gravid och under själva graviditeten, eftersom man anser sig inte veta tillräckligt om eventuella skadliga effekter. Man menar att behovet av behandling dessutom reduceras eftersom sjukdomsaktiviteten vanligtvis minskar under graviditet. Risken för ny sjukdomsaktivitet om behandling med DMD avbryts ska dock inte negligeras.

MS debuterar sällan under graviditet och ungefär en tredjedel av patienterna kommer få barn.

Det påpekas att antalet välgjorda studier kring graviditet vid MS är begränsat.

Rekommendationerna uppdaterades senast 2016-05-02.

Läs behandlingsrekommendationerna i sin helhet på MS-Sällskapets webbplats, mssallskapet.se.
 

Rekommendationer från Läkemedelsverket

I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2015 står i likhet med ovan att man allmänt rekommenderar att sjukdomsmodifierande läkemedel undviks när patienten försöker bli gravid, under graviditeten och i samband med amning. Också Läkemedelsverket skriver att risken för biverkningar hos barnet och risken med otillräcklig behandling hos den blivande mamman, ska avvägas med noggrannhet. Man menar även i dessa rekommendationer att vid fall av befarad aktiv inflammatorisk sjukdom kan man överväga att låta kvinnan stå kvar på sjukdomsmodifierande behandling inför och under graviditet. Med anledning av att den ökade risken för reaktivering av MS-sjukdomen efter förlossningen, behöver en strategi för behandling under den här perioden diskuteras i god tid innan förlossningen.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer finns att läsa på lakemedelsverket.se.

Text: Louise Candert
Foto: Johnér

Biogen-18591 maj 2019
Senast uppdaterad: 2020-12-22

Du kanske också är intresserad av:

Plegridy® (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning

SmPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Kontraindikation för Plegridy och Avonex vid graviditet och amning tas bort

Plegridy® (peginterferon beta-1a) och Avonex® (interferon beta-1a), har båda fått positivt utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten för användning under graviditet och amning.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

Amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr har hjälpt mammor att amma i 25 års tid. Så även mammor med MS. Här ger hon tips och råd till vårdpersonal.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
Plegridy Pen

Publicerad: 2019-11-12

Se film