Treatment decisions in MS


Professor Patrick Vermersch från Frankrike och neurologen José Manuel Garcia Domingez från Spanien resonerar kring behandlingsbeslut vid MS. Det handlar om olika kriterier som måste vägas in i en komplex bild. Garcia Domingez säger att det i allra första hand handlar om att kontrollera sjukdomen, och han lyfter även patient karakteristiska så som ålder och tidigare MS-behandlingar som viktiga faktorer att väga in, då det kan påverka patientens immunologiska status. Vermersch nämner ”Time is brain in MS” och vikten att kontrollera sjukdomen så fort som möjligt. Detta kan göras utifrån olika strategier.  Han lyfter även delat beslutsfattande.
 


Biogen-35426

Läs mer

Biogen-35426
Senast uppdaterad: 2020-09-07