Trötthet eller fatigue?


Man får inte skylla allt på sin MS, det är jätteviktigt. Många gör det, både doktorer och patienter. ”Det är min MS som gör att jag är så trött.” Men vem är inte trött ibland, det är inte samma sak som fatigue. Man ska först kolla upp att det inte beror på något annat, säger neurologen Björn Hedström.

Björn Hedström är neurolog och internmedicinare och verksam som sektionsöverläkare på Ängelholms sjukhus. Han har cirka hundra patienter med multipel skleros, MS.


Enligt Björn Hedström är det mycket vanligt med trötthet vid MS. Han menar att det också är ganska vanligt att tröttheten beror på fatigue, men att tröttheten ofta trots allt beror på något annat. Och ganska ofta skyller både vården och patienten trötthet oförtjänt på MS.

Det bör nämnas att det är stor skillnad på vanlig trötthet och fatigue. Vanlig trötthet drabbas vi alla av nu och då och den går vanligtvis att vila eller sova bort. Men eftersom fatigue vid MS, eller hjärntrötthet, beror på inflammation i hjärnan går inte den typen av trötthet att vila eller sova bort. 

När Björn Hedström träffar en MS-patient som har problem med trötthet, börjar han alltid med att utesluta andra orsaker till tröttheten än fatigue. Många av de vanliga orsakerna till trötthet går dessutom att göra något åt, medan fatigue inte går att behandla.

Vanliga orsaker till trötthet
Björn Hedström nämner några vanliga orsaker till trötthet hos MS-patienter som han möter. Det kan både röra sig om orsaker till att man sover dåligt eller symtom som är tröttande.

Att patienten sover dåligt kan bero på allt från att man har en man som snarkar till WED (Willis-Ekboms sjukdom, tidigare benämning Restless legs) eller smärta. Nedan några exempel som enligt Björn Hedström är vanliga skäl till trötthet hos MS-patienter:

·         Kronisk insomni (sömnlöshet)
Sömnlöshet kan handla både om att ha svårt att somna men också om dålig sömnkvalitet eller att drabbas av många och långa vakna perioder under natten.

·         Obstruktiv sömnapné
Sömnapné är ofta kopplat till snarkning och innebär att man har flera andningsuppehåll när man sover.

– Snarkutredning gör jag på nästan alla mina patienter som kommer och klagar över att de är trötta och rätt många snarkar och har andningsuppehåll på natten. Och det är klart, då sover man dåligt. Varje gång man har ett aningsuppehåll så vaknar man och då kommer man aldrig ner i djup sömn, menar Björn Hedström.

·         För mycket skärmtid
Björn Hedström är tydlig med att det inte är bra att titta på skärmar de sista två timmarna innan man ska sova. Då menar han alla skärmar, inklusive TV. Till och med lågstrålande bokskärmar har visat sig ge en sämre sömn. Då är det bättre att läsa en helt vanlig bok innan man ska sova.

·         Willis-Ekboms sjukdom (WED)
Willis-Ekboms sjukdom (WED) innebär att man upplever att det kryper eller pirrar i benen när man sitter eller ligger en längre stund, som till exempel när man ligger i sängen och ska sova. (1) WED kan också vara en orsak till att man har svårt och somna och får sömnbrist vid MS.

En störd dygnsrytm av olika skäl, smärta eller depression kan också påverka sömnen negativt.

Tröttheten kan även bero på MS-symtom som är tröttande för patienten. Nervsignaler som går långsamt kan exempelvis ge kognitiv nedsättning, något som dessutom är vanligt vid MS. Det kan medföra att det är mycket krävande att exempelvis sitta runt ett bord och föra en konversation med flera personer samtidigt. Patienten upplever sig vara långsam i tanken och att det är svårt att hänga med i samtalet. En kognitiv nedsättning drar energi och leder till trötthet.

Att urskilja vanlig trötthet från fatigue
Björn Hedström kontrollerar blodvärden, vitaminnivåer, sköldkörtelprover, att patienten inte snarkar och så vidare enligt ovan. Han menar att när man har gjort allt det där och uteslutit andra orsaker, då kan man fundera på om det är MS som ligger bakom tröttheten.

Vad som är orsaken till fatigue vet man emellertid inte, menar Hedström.
– Men man kan tänka sig att det handlar om en neuroinflammatorisk skada i det retikulära aktiveringssystemet, även kallat RAS, det vill säga en skada i vit substans.

Hedström menar att man dels kan ha proinflammatoriska cytokiner (TNF-α, interferon-γ) som ger en inflammationskänsla i hjärnan. Man kan också ha en hormonell störning som gör att man inte får frisättning av det sömnhormon som man behöver och att man därför sover sämre. Man har även sett axonförlust hos patienter som har MS och förändrad hjärnaktivering som kan orsaka fatigue.


Patienter som har fatigue
En patient som har fatigue behöver hushålla med sin energi.

– När du har de här cytokinerna som ger en inflammation och en inflammationströtthet i hjärnan, då är det viktigt att hela tiden vara försiktig med vad du gör men samtidigt vara tillräckligt aktiv på kvällen så att du kan sova, säger Björn Hedström.

Han påpekar att motion är bra mot fatigue och menar att om man har ett friskt hjärta och friska lungor är det inte farligt att träna, det vill säga att träna lagom. 

Men någon behandling för fatigue finns inte men Hedström menar att de immunmodulerande behandlingarna som stänger ner inflammationen och gör att patienten blir bättre i sin sjukdom, även hjälper mot fatigue. Enligt Björn Hedstöm ska man inte förutsätta att trötthet är fatigue och inte heller skylla allt på MS. Alla människor är trötta ibland eller ofta av olika anledningar. Men för den som faktiskt har fatigue finns det en stor vinst i att ha mer kunskap, det vill säga att lära sig att förstå sina symtom samt att ha redskap att hantera sin trötthet.

Här kan du titta på flera intressanta filmer om fatigue >>


Text: Louise Candert
Bild: Folio
Foto: Privat
Biogen-46398
 

Läs mer

Biogen-46398
Senast uppdaterad: 2020-09-07