Tysabri har fått en uppdaterad produktresumé


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall till var sjätte vecka tyder på lägre PML-risk jämfört med dosering var fjärde vecka. Enligt data från en analys med >15 000 JCV-positiva patienter från TOUCH-databasen, minskar risken att drabbas av PML med 94 procent vid dosering var sjätte vecka jämfört med infusion var fjärde vecka. Dessa data är inkluderade i ny skrivning i Tysabris SPC. Den godkända dosen för Tysabri är 300 mg som administreras som intravenös infusion var fjärde vecka.

Tysabri har visats försena funktionsnedsättning och ge sjukdomskontroll för patienter med skovvist förlöpande MS2-6. Med över ett decenniums erfarenhet från behandling med Tysabri är effekt- och säkerhetsprofilen för läkemedlet väl etablerad1. Data som bekräftar Tysabris effekt har fortsatt att genereras 2-6, samt data som förbättrar förståelsen för Tysabris säkerhetsprofil.7-12

Dylika data som stärker säkerhetsprofilen, är bland annat utvärderingen av huruvida ett förlängt doseringsintervall av Tysabri skulle minska den potentiella risken för PML, något som nyligen undersökts13.
 

Analys av TOUCH-registret  

Den godkända dosen av Tysabri är 300 mg och administreras som intravenös infusion en gång var fjärde vecka. Effekten av Tysabri med förlängt doseringsintervall har inte fastställts och associerad nytta-risk balans är för närvarande inte känd.1

TOUCH står för “TYSABRI Outreach: Unified Commitment to Health” och är den största databasen i världen med säkerhetsinformation om Tysabri-patienter och innehåller även information om förlängt doseringsintervall. Databasen har utvecklats i samarbete med FDA och innehåller data från över totalt 90 000 patienter som behandlas med Tysabri.13

Resultatet av ett förlängt doseringsintervall med Tysabri kommer från en analys på ca 15 000 JCV-positiva patienter från TOUCH-databasen. Det visar att dosintervall med Tysabri i genomsnitt cirka var sjätte vecka är associerad med en 94 procentig minskning av sannolikheten för PML jämfört med doseringsintervall var fjärde vecka (riskkvot = 0,06 95% CI av hazard ratio = 0.01-0.22).1, 13 Majoriteten, det vill säga 85 procent, av patienterna som fått förlängt doseringsintervallet hade fått Tysabri var fjärde vecka i minst ett års tid innan byte till förlängt doseringintervallet.1

Läs mer om TOUCH-analysen här.

Data från TOUCH-analysen är nu inkluderad i Tysabris (natalizumab) produktresumé under avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet samt 5.1 Farmakodynamik. Här kan du ta del av den uppdaterade produktresumén.


Effekt vid dosering var sjätte vecka ej fastställd

En prospektiv studie, NOVA pågår för att undersöka och utvärdera effekten av dosering var sjätte vecka jämfört med var fjärde vecka. Tillsammans med den befintliga TOUCH-analys  syftar NOVA-studien till att tillföra en omfattande förståelse för både effektivitet och säkerhet för Tysabri var sjätte vecka jämfört med var fjärde vecka. 1, 13-15      

Att glesa ut dosering av Tysabri till var sjätte vecka är tänkt som en mitigeringsstrategi, för att minska risken för PML för JCV-positiva patienter, och är ytterligare en åtgärd för förbättrad patientsäkerhet för JCV-positiva patienter som behandlas med Tysabri. Den godkända dosen för Tysabri är 300 mg administrerat som intravenös infusion var fjärde vecka.
 

REFERENSER:

 • Tysabri (natalizumab) SPC 10/2019

 • Polman CH, O’Connor PW, Havrdova E, et al. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2006;354(9):899-910  
     
 • Havrdova E, Galetta S, Hutchinson M, et al. Effect of natalizumab on clinical and radiological disease activity in multiple sclerosis: a retrospective analysis of the Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (AFFIRM) study. Lancet Neurol. 2009;8(3):254-260.

 • Phillips JT, Giovannoni G, Lublin FD, et al. Sustained improvement in Expanded Disability Status Scale as a new efficacy measure of neurological change in multiple sclerosis: treatment effects with natalizumab in patients with relapsing multiple sclerosis. Mult Scler. 2011;17(8):970-979.     
         
 • Butzkueven H, Kappos L, Pellegrini F, et al. Efficacy and safety of natalizumab in multiple sclerosis: interim observational programme results. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014;85(11):1190-1197.

 • Kalincik T, Horakova D, Spelman T, et al. Switch to natalizumab versus fingolimod in active relapsing-remitting multiple sclerosis. Ann Neurol. 2015;77(3):425-435.

 • Plavina T, Berman M, Njenga M, et al. Multi-site analytical validation of an assay to detect anti-JCV antibodies in human serum and plasma. J Clin Virol. 2012;53(1):65-71.

 • Biogen Press Release. European Commission approves inclusion of anti-JC virus antibody status as a PML risk factor in TYSABRI labeling.  Available at:
  https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/european-commission-approves-inclusion-anti-jc-virus-antibody
  https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/european-commission-approves-inclusion-anti-jc-virus-antibody
  Accessed September 2019.

 • Bloomgren G, Richman S, Hotermans C, et al. Risk of natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy. N Engl J Med. 2012;366(20):1870-1880.

 • Lee P, Plavina T, Castro A, et al. A second-generation ELISA (STRATIFY JCV DxSelect™) for detection of JC virus antibodies in human serum and plasma to support progressive multifocal leukoencephalopathy risk stratification. J Clin Virol. 2013;57(2):141-146.

 • Tysabri (natalizumab) läkarinformation, PID, version 18, 2019.

 • Ho PR, Koendgen H, Campbell N, et al. Risk of natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy in patients with multiple sclerosis: a retrospective analysis of data from four clinical studies. Lancet Neurol. 2017;16(11):925-933.

 • Zhovtis Ryerson L, Foley J, Chang I, et al. Risk of natalizumab-associated PML in patients with MS is reduced with extended interval dosing. Neurology. 2019 Oct 8;93(15):e1452-e1462.

 • Campbell N, Cohen J, Wiendl H, et al. Evaluating the efficacy and safety of 6-week extended interval dosing of natalizumab via a prospective, controlled, randomized, open label, rater-blinded phase 3b study (NOVA). Poster presented at AAN, May 4–10, 2019, Philadelphia, PA, USA. P3.2-095.

 • EU Clinical Trials Register, EudraCT number 2018-002145-11.  Available at:
  https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-002145-11
  https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2018-002145-11


Text: Louise Candert
Bild: iStock
Biogen-33588

 

Läs mer

Biogen-33588
Senast uppdaterad: 2020-10-13