Utbildning i EDSS vid MS


Biogen erbjuder neurologer och sjuksköterskor som arbetar med MS, utbildning i EDSS-skattning för att öka kunskaper och rutiner vid EDSS-skattning hos patienter med MS.

Utbildningen beräknas ta två timmar och förläggs förslagsvis som en förlängd lunch eller ett kvällsmöte. Målet är att förmedla goda kunskaper i att skatta patienter med MS enligt EDSS-skalan för att värdera flera funktioner och väga samman dessa till en EDSS-nivå. Utbildningen leds av en neurolog och innehåller även praktiska moment.

En inbjudan har gått ut till bokningsansvarig/huvudman.

Utbildningen är framtagen i samarbete med neurolog Björn Hedström, Neurologmottagningen, Ängelholms sjukhus.
 

För att boka utbildning ta kontakt med din Biogenrepresentant:

Agneta Andersson | Produktspecialist
070-689 81 83 | agneta.andersson@biogen.com

Sophia Annemalm | Produktspecialist
070-276 60 61 | sophia.annemalm@biogen.com


EDSS är en vanligt förekommande skattningsskala som används inom vården för att beskriva MS-patientens funktionsnivå. En god rutin är att skatta patienterna enligt EDSS-skalan vid varje besök på kliniken för att följa utveckling av sjukdomen.


Text: Louise Candert
Foto: iStock
Biogen-28059

 

Läs mer

Biogen-28059
Senast uppdaterad: 2020-09-07