Uppdaterade McDonald-kriterier


Uppdaterade McDonald-kriterier

Diagnostisering av MS sker i enlighet med de så kallade McDonald-kriterierna1. De introducerades ursprungligen 2001 och har reviderats flera gånger, nu senast 2017. Den stora förändringen efter senaste revisionen är att man i ännu större utsträckning än tidigare baserar diagnosen på MR-undersökningen och att man numera kan ställa diagnos redan efter första skovet.

De uppdaterade kriterierna inkluderar även närvaron av oligoklonala band i cerebrospinalvätskan hos patienter med ett första symptom som ett alternativ till att vänta på ytterligare symtom eller lesioner.

En grundläggande princip enligt McDonald-kriterierna är att man ska kunna påvisa att sjukdomen haft spridning i både tid och rum, det vill säga att inflammation ska kunna påvisas vid minst två olika tillfällen på minst två olika ställen i centrala nervsystemet.

Enligt McDonald-kriterierna kan man ställa MS-diagnosen med utgångspunkt från hur många kliniska skov som inträffat uppdelat på fem kategorier:

 • Minst 2 kliniska skov med objektiva kliniska bevis för minst 2 lesioner.
 • Minst 2 kliniska skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion och en klinisk historia som tyder på tidigare lesion.
 • Minst 2 kliniska skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion och med spridning i rum visat genom nytt kliniskt skov talande för ny lokal eller med MR.
 • 1 kliniskt isolerat skov med objektiva kliniska bevis för minst 2 lesioner och med spridning i tid, visat genom ett nytt skov eller med MR eller likvor-specifika oligoklonala band.
 • 1 kliniskt isolerat skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion och med spridning i rum visat genom ett nytt skov talande för ny lokal eller enligt MR och med spridning i tid med MR eller likvor-specifika oligoklonala band.

   

Spridning i rum

Spridning i rum kräver minst 1 T2-hyperintensiv lesion med karakteristiska för MS, symptomatisk eller asymtomatisk, i minst 2 av följande MS-typiska lokaler:

1) Periventrikulärt (minst 1 lesion, om inte patienten är över 50 år, då det rekommenderas att söka fler än 1 lesion).
2) Kortikalt eller juxtakortikalt (minst 1 lesion).
3) Infratentoriellt (minst 1 lesion).
4) Spinalt (minst 1 lesion).

Spridning i tid

Spridning i tid kan fastställas på ett av två sätt:

1) En ny T2-hyperintensiv eller kontrastladdad lesion jämfört med tidigare baslinjeundersökning (oberoende av tidpunkt).
2) Samtidig närvaro av en kontrastladdande och en icke-kontrastladdande lesion.

Diagnos av primärprogressiv multipel skleros (PPMS):

Minst 1 års sjukdomsprogress som kan bestämmas antingen prospektivt eller retrospektivt

med två av följande:

 • Bevis för spridning i rum genom minst 1 T2-lesion med karakteristiska för MS i ett eller flera av följande områden: periventrikulärt, kortikalt/juxtakortikalt eller infratentoriellt.
 • Bevis för spridning i rum genom minst 2 T2-lesioner spinalt.
 • Närvaro av likvor-specifika oligoklonala band.

I enlighet med de senaste McDonald-kriterierna kan alltså MS-diagnosen baseras på MR och ryggmärgsvätskeprov redan i samband med det första skovet eller på uppföljande MR-undersökningar. Det innebär att tiden från sjukdomsutbrott till insättning av sjukdomsmodifierande behandling kan förkortas. På så sätt kommer fler patienter att kunna inleda sin behandling tidigare i sjukdomsförloppet.
 

 

Klinisk presentation

Ytterligare data som krävs för MS-diagnos

För en individ med skovdebut
 

Minst 2 kliniska skov med objektiva
kliniska bevis för minst 2 lesioner

Inga

Minst 2 kliniska skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion och med en klinisk historia som tyder på tidigare lesion

Inga

Minst 2 kliniska skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion

Spridning i rum visat genom ett nytt kliniskt skov talande för ny lokal eller med MR

1 kliniskt isolerat skov med objektiva kliniska bevis för minst 2 lesioner

Spridning i tid, visat genom ett nytt kliniskt skov eller med MR eller likvor-specifika oligoklonala band

1 kliniskt isolerat skov med objektiva kliniska bevis för 1 lesion

Spridning i rum visat genom ett nytt kliniskt skov talande för ny lokal eller med MR och med spridning i tid, visat med MR eller likvor-specifika oligoklonala band

För en individ med successiv försämring, talande för PPMS
 

Minst 1 års sjukdomsprogress som kan bestämmas antingen prospektivt eller retrospektivt

Minst två av följande:
 • Spridning i rum visat genom minst 1 T2-lesion med karakteristiska för MS i ett eller flera av följande områden: periventrikulärt, kortikalt/juxtakortikalt eller infratentoriellt.
 • Spridning i rum genom minst 2 T2-lesioner spinalt.
 • Närvaro av likvor-specifika oligoklonala band.

1. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018;17:162-73.

Text: Christian Thorup
Bild: iStockBiogen-23716 september 2019
Senast uppdaterad: 2021-01-14


Läs mer

Highlights ECTRIMS 2020 med docent Charlotte Dahle

Docent Charlotte Dahle delar med sig av sina reflektioner från Ectrims 2020

Se film
Ectrims 2020 - Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Jan Hillert berättar efter deltagande på Ectrims 2020 om Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Se film
Ectrims 2020 - Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS

Film från Ectrims 2020 med Lenka Nováková, Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS-Ectrims 2020

Se film
Hur påverkar COVID-19 omhändertagandet av MS-patienter?

Dr Kathryn Giles delar sina erfarenheter kring behandling av MS-patienter under den pågående COVID-19-pandemin.

Se film
Ectrims 2020 - CSF NfL och klinisk praxis

Doktor Igal Rosenstein presenterade en poster på ECTRIMS/ACTRIMS 2020 där han studerat neurofilament light i CSF som en biomarkör för MS i klinisk praxis.

Se film
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna nu
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

I det här avsnittet av BiogenTalks diskuterar vi MS-vård under COVID-19-pandemin med fokus på immunologi och vaccinationer med Professor Carlo Tornatore (Department of Neurology, Georgetown University Medical Center, USA) och Dr. Wallace Brownlee (UCL Institute of Neurology, UK).

Lyssna nu
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Ny studie (Sumowski JF et al. 2018) uppmärksammar brister i dagens syn på kognitiv dysfunktion vid MS och föreslår riktningen för förbättrade behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer
Magnus Gisslén: Interferonrespons en del av virushämningen

Infektionsläkare och professor Magnus Gisslén om symtom, riskfaktorer och försämring dag 8/10 med covid-19, från webinar om corona (covid-19) och MS. 

Läs mer
Är Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) en orsak till MS?

Ny metod visar på koppling mellan humant herpesvirus 6A (HHV-6) och utvecklingen av MS (Engdahl E et al 2019).

Läs mer
Jan Hillert: Låg risk för allvarlig covid-19 vid MS enligt MS-registret

Neurologen och professorn Jan Hillert menar att risken för allvarlig covid-19 vid MS är låg enligt MS-registret, från webinar om corona/covid-19 och MS.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer
Stöd vid samtal om MS

Biogen tagit fram ett interaktivt material om sjukdomen multipel skleros (MS) till stöd för dig som jobbar i vården och har samtal med patienter och anhöriga om MS.

Läs mer
Avsluta behandlingen vid MS

Kan man sätta ut behandling hos MS-patienter och när ska man i så fall göra det? Professor Jan Lycke reder ut frågan och ger ett antal förslag.

Läs mer
Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling

Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med rekommendationer gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2.
Författarna till rekommendationerna Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall ger här sin syn på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.

Läs mer
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer
Blåsbesvär vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­på ett patientmöte under hösten. Ett problem som 70–80 procent av MS-patienterna besväras av. Det handlade om hur problemen yttrar sig och vilken hjälp man kan få – för det finns hjälp att få vid blåsbesvär vid MS.

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Treatment decisions in MS

Professor Patrick Vermersch från Frankrike och neurologen José Manuel Garcia Domingez från Spanien resonerar kring behandlingsbeslut vid MS. Det handlar om olika kriterier som måste vägas in i en komplex bild.

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Tidigare studier har visat att behandling med dimetylfumarat leder till en minskning av antalet lymfocyter, som dock oftast stabiliseras på den nya och lägre nivån. 

Läs mer
Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Uppföljningsdata om Tecfideras effekt och säkerhet redovisades i den nyligen publicerade uppföljningsstudien ENDORSE.

Läs mer
Vaccination mot Covid-19 vid MS

Första vaccinet mot Covid-19 är godkänt, men MS-patienterna kommer att få vänta ett tag till.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

Många kliniska studier har visat att sjukdomsmodifierande behandling bromsar sjukdomsförloppet vid MS

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Kongressrapport ECTRIMS – ACTRIMS MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

- Det är en ovan upplevelse att gå på ECTRIMS med fjärruppkoppling!” börjar Anne-Marie Landtblom sin artikel för biogenpro där hon summerar data från den stora MS-kongressen – ECTRIMS

Läs mer
Upp till 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet

Resultat från 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet över tid, ENDORSE.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

Uppdaterad produktresumé för Fampyra® (fampidrin) gör att läkemedlet nu kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.

Läs mer
Registrering av Covid-19-infektion i svenska MS-registret

Jan Hillert, professor vid Karolinska Institutet och registerhållare vid svenska MS-registret presenterade färska data från Covid-19-modulen under Biogens webinar som hölls den 3 februari.

Läs mer
ENDORSE – 9-års uppföljning bekräftar effekt och säkerhet med Tecfidera®

9-års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar säkerhet och effekt hos patienter med RRMS (interims resultat från ENDORSE).

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Intervju med doktor John Foley från Salt Lake City om förlängt doseringsintervall med Tysabri®

Intervju med doktor John Foley från Salt Lake City om förlängt doseringsintervall med Tysabri®. Han ger också en kort introduktion om vad TOUCH registret är.

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

 I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Ellen Iacobaeus om Swedish Corner I

Ellen Iacobaeus återger vad som diskuterades på det första Swedish Corner-mötet under ECTRIMS 2019.

Se film
Tysabri SC – den Europeiska Kommissionen har godkänt ny beredningsform

Europeiska kommissionen beviljar marknadsföringstillstånd för ny subkutan administrering av TYSABRI® (natalizumab) för att behandla skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS). 

Läs mer
Inbjudan – Webinar Tysabri (natalizumab) subkutan beredningsform

Ta del av information om den nya beredningsformen subkutan (SC) för Tysabri (natalizumab) på webinar i juni. 

Läs mer