Tema MR

MR forskning inom MS med hjälp av 7-Tesla

I denna film berättar forskaren och radiologen Tobias Granberg vid Karolinska Institutet i Huddinge om sin MR forskning som presenterades på ECTRIMS 2019 i Stockholm.

Läs mer
Vem kommer värdera en MR-bild i framtiden?

Idag är det fortfarande radiologerna som är bäst på att avläsa MR-bilder, men om något år kommer det säkerligen bli en kombination mellan doktor och datorer som ger sitt svar, men i framtiden tar nog AI och datorerna över.

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer