Workshops

Biogen arrangerar en rad olika utbildningar för dig som arbetar med MS. Här kan du läsa mer om utbildningarna. För mer information om utbildningar är du välkommen att maila infosweden@biogen.com eller kontakta din lokala Biogen representant.

Workshops

EDSS vid MS

En utbildning för att öka kunskapen och rutinerna vid EDSS-skattning vid MS.

Läs mer
Immunologi vid MS del 1 och del 2

Biogen genomför en utbildning i två steg med temat Immunologi vid MS.

Läs mer


Biogen-06544 februari 2019
Senast uppdaterad: 2020-12-22