Disease trajectory leading to MS

Biogen-188805 november 2022
 

Forskare Ali Manouchehrinia vid KI har presenterat en poster på ECTRIMS 2022 kongressen i Amsterdam om patienters sjukdomshistoria innan de fått MS. Syftet med forskningen är att tidigare identifiera patienter med högre risk för MS. I postern har man identifierat ca 10-15 cluster av sjukdomar så som depression, astma och typ 1 diabetes som har tydligare mönster i MS-gruppen jämfört med kontrollgruppen.

Ali Manouchehrinia säger att denna typ data och information kan generera hjälpmedel för allmänläkare inom primärvården för att identifiera patienter med risk för MS och att de snabbare remitteras till neurolog. Detta kan skapa förutsättningar för tidigare behandling av MS men även MS-förebyggande åtgärder.

 

Text: Biogen
Bild: Från filmen

Biogen-190741 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-12-19

 

 

Referens: Ali Manouchehrinia et al: A susceptibility network analysis of disease trajectories leading to multiple sclerosis: a nationwide cohort study.

Läs mer

StratifyJCV™ tester och Tysabri™ från en global kohort

Biogen presenterade en poster vid ECTRIMS 2022 i Amsterdam om JCV-Stratify och Tysabri™ (natalizumab).

Se film
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
En ny gen har identifierat

Professor Tomas Olsson berättar i denna film om sina 3 viktigaste highlights från ECTRIMS 2022 i Amsterdam.

Se film
MR och hjärnforskning på ECTRIMS 2022

Neurlog och hjärnforskare Einar August Högestöl från Norge deltog vid ett stor möte om ”Multiple MS” inom MR och MS, dagen före Ectrims. Projektet syftar till att följa naiva patienter upp till 3 år.

Se film
Patientrapporterade utfall och dess korrelation till EDSS

Lars Forsberg är statistiker och databas samordnare vid Karolinska Institutet. På ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Lars Forsberg sin poster där man undersökt korrelation av patientrapporterade mått och EDSS.

Se film
MS är en homogen sjukdom

Professor Jan Hillert höll under en Scientific Session vid ECTRIMS i Amsterdam en presentation vid namn “Precision medicine is an unlikely future of MS treatment”.

Se film
Key Highlights från Ectrims 2022

I denna film inspelad på ECTRIMS 2022 i Amsterdam berättar neurolog Rune Johansson från Karlstad om sina key highlights från kongressen.

Se film