Neurofilament och IgM i CSF

Biogen-188803 november 2022

 

Neurolog och forskare Igal Rosenstein vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgsuniversitet presenterade en poster vid ECTRIMS i Amsterdam 2022.

Studien om intratekal produktion av IgM (immunoglobulin M) i centrala nervsystemet genom mätning i ryggmärgsvätskan kan användas som biomarkör vid RRMS för att förutse ett allvarligt sjukdomsförlopp över tid.

Resultaten i studien visar att IgM är en bra markör för att förutse risken för att utveckla sjukdomsaktivitet, framförallt de första två åren efter diagnos. Det fanns även en lätt ökad risk att utveckla funktionsnedsättning över tid mätt med EDSS.  

Det mest intressanta fyndet som Igal Rosenstein lyfter är kombinationen av NfL och IgM vilket visat sig ge en fördubbling av risk för sjukdomsprogression enligt resultat i postern. De patienter som har höga nivåer av både IgM och Nfl vid den diagnostiska utvärderingen löper en större risk att försämras i sin neurologiska funktion.

 

Text: Biogen
Bild: Från filmen

Biogen-190741 november 2022
Senast uppdaterad: 2023-01-18

 

 

Referens: Igal Rosenstein et al: Increased intrathecal neurofilament light and immunoglobulin M predict severe disability in relapsing-remitting multiple sclerosis

 

Läs mer

StratifyJCV™ tester och Tysabri™ från en global kohort

Biogen presenterade en poster vid ECTRIMS 2022 i Amsterdam om JCV-Stratify och Tysabri™ (natalizumab).

Se film
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
En ny gen har identifierat

Professor Tomas Olsson berättar i denna film om sina 3 viktigaste highlights från ECTRIMS 2022 i Amsterdam.

Se film
MR och hjärnforskning på ECTRIMS 2022

Neurlog och hjärnforskare Einar August Högestöl från Norge deltog vid ett stor möte om ”Multiple MS” inom MR och MS, dagen före Ectrims. Projektet syftar till att följa naiva patienter upp till 3 år.

Se film
Patientrapporterade utfall och dess korrelation till EDSS

Lars Forsberg är statistiker och databas samordnare vid Karolinska Institutet. På ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Lars Forsberg sin poster där man undersökt korrelation av patientrapporterade mått och EDSS.

Se film
MS är en homogen sjukdom

Professor Jan Hillert höll under en Scientific Session vid ECTRIMS i Amsterdam en presentation vid namn “Precision medicine is an unlikely future of MS treatment”.

Se film
Disease trajectory leading to MS

Forskare Ali Manouchehrinia vid KI har presenterat en poster på ECTRIMS 2022 kongressen i Amsterdam om patienters sjukdomshistoria innan de fått MS.

Se film
Key Highlights från Ectrims 2022

I denna film inspelad på ECTRIMS 2022 i Amsterdam berättar neurolog Rune Johansson från Karlstad om sina key highlights från kongressen.

Se film