ECTRIMS 2021 – Covid-19, vaccination & immunrespons

Biogen-137825 november 2021

Regelbundet kommer mer data om Covid-19 infektionen, vaccination och immunrespons och olika sjukdomsmodifierande behandlingar. Vid ECTRIMS 2021 kongressen presenterades mycket data inom området och även nya guidelines presenterades. Charlotte Dahle, docent vid Linköpingsuniversitetssjukhus berättar i denna film om hennes top-highlights från ECTRIMS kongressen med fokus på immunrespons och olika sjukdomsmodifierande behandlingar vid MS:

Längd: 05:40

Text: Biogen
Bild: Från filmen


Biogen-141203 november 2021 
Senast uppdaterad: 2021-11-11

Se mer

En animerad film om MS för barn


I den här korta illustrativa filmen förklaras vad MS är, vad som händer i kroppen vid MS.
Publicerad: 2020-02-17

Se film
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film