ECTRIMS 2021 - Einar A. Högestöl om hjärnålder som en markör för hjärnhälsa

Biogen-137826 november 2021

Hjärnålder som en markör för hjärnhälsa

Einar A. Högestöl är neurolog och hjärnforskare vid Oslo universitetssjukhus. Vid ECTRIMS kongressen 2021 presenterade han en poster där man studerat hjärnålder som en prognostisk markör för hjärnhälsa.

Einar Högestöl säger att hjärnålder är ett fancy begrepp men det är en vidareutveckling av användningen av MR-bilder. MR-bilder används visuellt men vi vill använda oss av artificiell intelligens, därför tar vi all information i MR-bilderna och beräknar hjärnåldern hos flera tusen friska vilket blir en mer sensitiv och detaljerad markör än att bara se på bilder.

År 2018 presenterade Högestöl data på 76 patienter och kom då i kontakt med en neurolog och en radiolog vid Karolinska i Stockholm och kunde därmed samla in ett större underlag med över 1500 MS patienter och 900 friska. Syftet med studien är att studera om hjärnålder är ett bättre mått för hjärnhälsa istället för hjärnatrofi.

 

Längd: 06:20

Poster 450 ECTRIMS 2021, Accelerating brain ageing in multiple sclerosis: a large multicenter study harmonizing structural imaging data across scanners and site. Einar A. Högestöl et al

Text: Biogen
Bild: Från filmen


Biogen-141264 november 2021 
Senast uppdaterad: 2021-11-16

Se mer