Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

Biogen-73906 oktober 2020

BiogenTalks podcast-serie innehåller intervjuer med några av världens ledande experter inom neurovetenskap. Denna podcast serie är utvecklad mot hälso- och sjukvårdspersonal.

I det här avsnittet av BiogenTalks diskuterar vi MS-vård under COVID-19-pandemin med fokus på immunologi och vaccinationer med professor Carlo Tornatore (Department of Neurology, Georgetown University Medical Center, USA) och Dr. Wallace Brownlee (UCL Institute of Neurology, UK).

Det verkar som att SARS-CoV-2 kan orsaka ett antal olika neurologiska manifestationer och MS-specialister har tvingats ta itu med detta virus och förstå konsekvenserna för patienter och deras behandling. Prof. Carlo Tornatore och Dr. Wallace Brownlee pratar i denna podcast om MS-patienter och influensa vaccination. De diskuterar oro över säkerheten att vaccinera MS-patienter med ett eventuellt kommande coronavirusvaccin. De diskuterar också kring utmaningar om SARS-CoV-2-antikroppsstatus kommer att påverka valet av sjukdomsmodifierande behandling hos nyligen diagnostiserade MS-patienter.
Text: Sofia Forslund
Bild: Från Biogentalks

Biogen-77715 oktober 2020
Senast uppdaterad: 2022-01-20

Se mer

Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Lyssna här
Arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad

Detta program handlar om möjligheterna och utmaningarna för sjukvården...

Lyssna här
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna här
Podcast – What does the future of real-world evidence (RWE) look like?

Doktor Orla Gray (Nordirland) och doktor Owen Pearson (Storbritannien) diskuterar real-world evidens (RWE) inom multipel skleros (MS) och hur framtiden för RWE ser ut.  

Lyssna här