Podcast - MS-vård under COVID-19-pandemin och telemedicin


Biogen-73905 oktober 2020

BiogenTalks podcast-serie innehåller intervjuer med några av världens ledande experter inom neurovetenskap.

I det här avsnittet av BiogenTalks diskuterar vi MS-vård under COVID-19-pandemin med professor Carlo Tornatore (Department of Neurology, Georgetown University Medical Center, USA) och Dr. Wallace Brownlee (UCL Institute of Neurology, UK).

I och med social distansering och minskad möjlighet att träffa alla patienter på klinik har telemedicin blivit nödvändig för uppföljningen av patienter med MS. Prof. Tornatore och Dr. Brownlee delar med sig av sina erfarenheter med telemedicin; och diskutera möjligheter och utmaningar med fjärrkonsultationer.

Dr Brownlee och professor Tornatore delar sina tankar om den mängd vetenskapliga data som publicerats om olika aspekter av SARS-CoV-2 och diskuterar fördelarna med de globala samarbeterna.

Erfarenheterna med COVID-19-pandemin kan förändra hur MS-vården ser ut i framtiden. Prof. Tornatore och Dr. Bronwlee samtalar kring vilka viktiga förändringar de förväntar sig, vilket kan inkludera hur MS-vård levereras och hur sjukdomsmodifierande terapier används i framtiden.

 Dr. Wallace Brownlee and Prof. Carlo Tornatore


Text: Sofia Forslund
Bild: Från BiogenTalks

Biogen-75280 oktober 2020
Senast uppdaterad: 2022-01-20

Se mer

Arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad

Detta program handlar om möjligheterna och utmaningarna för sjukvården...

Lyssna här
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

Det verkar som att SARS-CoV-2 kan orsaka ett antal olika neurologiska manifestationer och MS-specialister har tvingats ta itu med detta virus och förstå konsekvenserna för patienter och deras behandling.

Lyssna här
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna här
Podcast – What does the future of real-world evidence (RWE) look like?

Doktor Orla Gray (Nordirland) och doktor Owen Pearson (Storbritannien) diskuterar real-world evidens (RWE) inom multipel skleros (MS) och hur framtiden för RWE ser ut.  

Lyssna här
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Lyssna här